Meksika’dan Dersler-1

meksikadan dersler

Meksika’dan alınması gereken dersler. 1985 yılında Meksika da oluşan depremin sonrasında yaşananlardan çıkartılması gereken önemli dersler var. T24.com.tr de Esra Akgemci’nin “Doğal olmayan afet, “felaket ütopyası” ve “sınıfsal deprem”: Meksika’dan dersler” başlıklı yazısını okuduktan sonra Meksika da yaşananlarla ilgili daha detaylı bilgi edinerek sizlerle de paylaşmak istedim.

İlk kaynak Louis E. Walker tarafından kaleme alınan “Waking from the Dream: Mexico’s Middle Classes after 1968” kitabı.

Özet

Louise Walker’ın Rüyadan Uyanmak: Meksika’nın 1968 Sonrası Orta Sınıfları adlı kitabı, 1968’den 1988’e kadar Meksika’nın kültürel tarihini sunarak bu akademik akımlara katkıda bulunuyor. Bu yirmi yıllık döneme hem içsel hem de dışsal faktörlerden kaynaklanan derin ekonomik değişimler damgasını vurmuş ve bu da ülkenin sosyal yapısının evrimini etkilemiştir. Walker’ın kitabı bu önemli değişikliklere ve bunların sosyal ve kültürel önemine değinmektedir.

Rüyadan Uyanmak’ın temel soruları şunlardır: Sürekli ekonomik büyüme dönemi sona erdiğinde, orta sınıflar ile egemen, yarı-iktidar PRI (Kurumsal Devrimci Parti) arasındaki siyasi ilişkiye ne oldu ve bu dönemin sonunda neoliberalizm nasıl ortaya çıktı? Kitap üç bölüme ayrılmış kronolojik bir anlatı sunmaktadır. İlk bölüm 1971-1976 dönemine ayrılmıştır. Bu bölümün iki kısmında orta sınıflar içindeki farklı gruplar ve bunların Echeverría başkanlık yönetiminin (1970-1976) politikalarına tepkileri tartışılmaktadır. Birinci Bölüm, aktivizmleri 1968 öğrenci hareketine dayanan bazı aktivistlerin yörüngesini ve devletin onları benimseme girişimlerine uyumlarını incelemektedir. İkinci bölüm, sol eğilimli ve Katolik ahlakına saldırı olarak gördükleri hükümet politikalarını ve popülist [Sayfa 959’un sonu] politikaları reddeden, aynı zamanda satın alma güçlerindeki ve yaşam standartlarındaki düşüşten endişe duyan muhafazakarlara odaklanmaktadır.

İkinci bölümde López Portillo’nun başkanlık döneminde (1976-1982) yaşanan petrol ekonomisindeki patlama ve çöküş, ülkenin bu dönemde nasıl büyük bir kamu ve özel sektör borcu edindiği ve bu değişikliklerin orta sınıflar üzerindeki yeni etkileri tartışılmaktadır. Bir bölüm, büyük petrol rezervlerinin keşfinin ülkenin ekonomik kalkınma ve modernleşme yolunu nasıl değiştirmesi gerektiğine dair medya ve politikacıların anlatısını tanımlamaktadır. İkinci bölümde ise hükümetin açıkça modernleşmekte olan ve bu nedenle mali hizmetler ve vergi sistemini yenilemesi gereken bir ekonomiye uyum sağlamak için başlattığı fiili politikalar ve eylemler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu bölüm, ekonomik büyüme ve modernleşmenin ardından yeni tüketici davranışları ortaya çıktıkça, orta sınıfların ticari bankaların yanı sıra devlet kurumlarından da krediye nasıl daha fazla erişim sağladığını gözlemlemektedir. Bu bölüm aynı zamanda hükümet kampanyalarının Katma Değer Vergisi’nin (IVA) getirilmesini anlatmayı ve tüketici haklarını ve korumalarını genişletmeyi nasıl amaçladığını da göstermektedir.

Kitabın üçüncü bölümü olan “Neoliberalizmin Fay Hatları”, önceki iki yönetimin popülist programlarından net bir dönüşün yaşandığı bir dönem olan De la Madrid başkanlık yönetiminin (1982-1988) politikalarını incelemektedir. Bir bölüm, ekonomide daha az devlet müdahalesi, daha az hükümet harcaması ve daha açık bir ekonomiyi vurgulayan yeni ekonomi politikalarına yönelik tepkileri ele alıyor. Diğer bölüm ise 1985 yılında Mexico City’de meydana gelen depremin ardından orta sınıfların artan protestolarına odaklanıyor. Bu trajedi, hükümetin doğal afetlerle başa çıkmadaki yetersizliğine ışık tutmuş, Mexico City orta sınıflarının geçim kaynaklarına daha ağır bir yük bindirmiş ve siyasi olarak daha aktif bir sivil toplumun ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Yazar, gazeteler, hükümet tanıtım yayınları ve resmi istatistik raporları, lisans tezleri, orta sınıflar üzerine akademik çalışmalar, televizyon programları, ekonomi politikası ve iş analizlerini tartışan dergiler, polisiye romanlar ve şarkılar gibi geniş bir kaynak yelpazesi kullanmaktadır. Bu geniş kaynak setinin hangi metodoloji ile analiz edildiği monografide açıkça belirtilmemiştir. Kitap boyunca, kaynakların yorumlanması referanslarla birlikte geliyor…

Kitabın 6. bölümü ülkemizde yaşadığımız deprem sonrası ile benzerlik gösteriyor olması nedeni ile bölümün çevirisini birebir okuyabilirsiniz.

Tlatelolco’nun Enkazında Sivil Toplum, 1985-1988

Mexico City 19 Eylül 1985 sabahı erken saatlerde bir depremle sarsıldı. Ertesi akşam ikinci bir deprem başkenti sarstı. İlk deprem Richter ölçeğine göre 8.1, ikincisi ise 7.3 şiddetindeydi. İkisi birlikte yaklaşık 10,000 ölü, 50,000 yaralı ve 250,000 evsiz bıraktı. Pek çok kişi için deprem bir ses bombardımanı şeklinde başladı: camların tiz bir şekilde kırılması; ufalanan çimentonun yere çarparken çıkardığı gümbürtü, derin bir inilti, “bir tür boooooo”1 yerin hareket etmesi; ardından bir an -saniyeler ya da dakikalar, kimse emin değil- gerçeküstü bir sessizlik, kısa süre sonra enkaz altında kalanların boğuk sesleri ve çaresiz yardım çığlıklarıyla doldu.2 İlk gün, üç dakikadan kısa bir süre içinde şehir merkezi darmadağın oldu. Binlerce bina yıkılmış ya da parçalanmıştı; kaldırım yarılmıştı, su dağıtım sistemi patlamıştı; canlı elektrik hatları direklerinden sökülmüş ve sallanır halde bırakılmıştı.3 Şehrin sokaklarında ve toplantı yerlerinde dünyanın sonunun geldiğini ilan eden kıyamet tellalları ortaya çıktı.4

Hükümetin çaresizce kent sakinleriyle temas kurması gerekiyordu. Radyolar bilgi ve talimatlar yayınladı; kentin dört bir yanına dağıtılan broşürler sakinleri evlerinde kalmaya çağırdı: “Vatandaşlar: Öncelik hayat kurtarmaktır. . . . Kurtarma görevlilerinin işlerini yapmalarına izin verin. Evinizde kalın. . . . Dayanışmanız çok cesurca. Bunu okuyun ve başkalarına da iletin.”5 Ancak resmi kurtarma görevlileri ortaya çıkmadı ve sevdiklerini ve komşularını bulmak için enkazı kazmak bölge sakinlerine düştü. Kamusal entelektüel Elena Poniatowska olaydan sonrasını anlattı: “Yıkıntıların etrafında her yaştan devasa insan zincirleri oluşmaya başladı. Enkaz ve kırık beton, kovalar, tencere ve tavalar, her türlü mutfak eşyası, herhangi bir kap içinde elden ele dolaştırılıyor. Duvarlar ve demir çubuklar arasında havaya uzanan tek bir kolun görüntüsü dayanılmaz görünüyor.”6 Elektriksiz geçen o ilk gece şehir merkezine karanlık çöktü ve tehlike pusuda bekliyordu. Yıkılmış binalar sallanıyor, en küçük bir artçı sarsıntıyla yıkılma tehlikesi geçiriyordu. Yağmacı çeteler sokaklarda dolaşıyor, battaniye ve süt dağıtan yardım görevlileri silahlanıyordu.7

On binlerce mağdur (damnificados) kısa süre içinde Mexico City tarihinde eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir toplumsal hareket örgütledi.8 Kurtarma çalışmaları için yardım ve şehrin nasıl yeniden inşa edileceği konusunda söz hakkı talep ettiler. Orta sınıf sakinleri mağdurlar hareketinde kilit liderlik pozisyonlarını işgal etti ve işçi sınıfları ve kent yoksullarının yanı sıra tabanı da doldurdular. Sınıflar arası seferberlik hareketin belirleyici bir unsuruydu, ancak sınıfsal gerilimler ve rekabet halindeki çıkarlar yine de çatışma yarattı. Felaketten önce işçi sınıfı ve yoksul mahallelerde canlı bir siyasi protesto kültürü varken, depremden sonra orta sınıf protestosu önemli bir değişime işaret etti. 1960’ların sonlarından bu yana ilk kez çok sayıda orta sınıf sakini değişim talep etmek için sokaklara döküldü.

Depremden sonra orta sınıf sakinlerinin siyasallaşması, 1980’lerin daha geniş çaplı ekonomik kriziyle bağlantılıydı. Ortaya çıkan pek çok sorun arasında, kentsel mülkiyet haklarına ilişkin tartışmalar orta sınıflar için merkezde yer aldı. Orta sınıf ev sahipleri, hükümet yüzyıl ortasındaki kamusal konut aygıtını ortadan kaldırmaya ve kentsel konut piyasasını neoliberal çizgiler doğrultusunda yeniden yapılandırmaya çalışırken konuta erişimlerini savunmak için mücadele etti. Deprem orta sınıf hoşnutsuzluğu için bir katalizör görevi gördü; hoşnutsuzluğu kışkırttı, artırdı ve hızlandırdı.

Ekonomik modeller yapılı çevreyi şekillendirir ve yüzyılın ortalarında devlet öncülüğündeki kalkınma, büyük ölçekli toplu konut projeleri, devlet hastaneleri ve devlet okulları şeklinde başkente damgasını vurmuştur. Bu tür projelerin en semboliklerinden biri Tlatelolco apartman kompleksiydi. Genellikle şehir içinde bir şehir olarak anılan bu kompleks, depremin arifesinde yaklaşık 100.000 kişinin yaşadığı 12.000’den fazla dairenin bulunduğu 102 binadan oluşuyordu ve Latin Amerika’da türünün en büyüğüydü. Kendi ticari mekânları, okulları, spor merkezleri, kültür merkezleri ve tıbbi klinikleri vardı. Toplamda 750.000 metrekarenin üzerinde bir alanı kaplıyordu. 1962-1965 yılları arasında hükümet tarafından orta sınıfları barındırmak üzere inşa edilen bu yüksek apartmanlar, devrim sonrası Meksika’da bu sınıfın büyümesini sembolize ediyordu. Sakinlerinin çoğu devlet bürokratları, avukatlar, üniversite profesörleri ve diğer profesyonellerden oluşuyordu.9 Ancak Tatelolco depremden en çok etkilenen bölgelerden biriydi. Ve çok geçmeden siyasi aktivizmin çekirdeği haline geldi.

Tlatelolco sakinleri depremden sonra sokaklara döküldüklerinde, kemer sıkma önlemleri ve devlet öncülüğündeki kalkınmadan neoliberalizme geçiş nedeniyle zaten tehdit altında olan orta sınıf bir dünyayı korumak için mücadele ediyorlardı. Miguel de la Madrid yönetimi Tlatelolco’daki protestoları yakından takip etti; hükümet casusları, muhbirler kullanarak ve doğrudan dinleme yoluyla oradaki faaliyetler hakkında bolca rapor verdi ve depremden sonra hükümet içi tartışmalar orantısız bir şekilde Tlatelolco’ya odaklandı. De la Madrid yönetiminin bakış açısına göre, şehrin sokaklarında protesto gösterisi yapan orta sınıf sakinlerinin oluşturduğu kalabalıklar hükümetin meşruiyetini ve ekonomiyi yeniden yapılandırmaya devam etme kabiliyetini tehdit ediyordu. 1986 UNAM öğrenci hareketi yönetimin ekonomik planlarını önemli ölçüde değiştirmemiş olsa da, deprem ve sonrasında yaşananlar orta sınıf sakinlerini harekete geçirdi ve onları kent siyasetinde zorlu bir güce dönüştürdü. Mağdurlar hareketi siyasi karar alma masasında bir koltuk talep etti ve aldı. Felaketzedeler şehrin nasıl yeniden inşa edileceği konusunda eşi benzeri görülmemiş bir söz hakkı elde etti. Ancak beklenmedik şekillerde, orta sınıf ve işçi sınıfı mağdurları kentsel ekonominin neoliberal yeniden yapılandırılmasını hem kolaylaştırdı hem de engelledi.

Tlatelolco, Mexico City, 19 Eylül 1985

Tlatelolco kısa sürede ülke ve dünya için yıkımın sembolü haline geldi. On beş katlı Nuevo León binası devrilmiş ve yan yatmıştı (bkz. Şekil 13). Yarım saat içinde, apartman kompleksinde hayatta kalan yüzlerce kişi bir kurtarma çalışması organize etti. Zayıf genç erkekler dar geçitlerden geçerek sesleri takip ederek açık alanlara ulaşmaya çalıştı; birçoğu diğerlerini kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Sitede yaşayan doktorlar ve hemşireler derme çatma tıbbi istasyonlar kurdu. Felaketin ilk saatlerinde site sakinleri birbirlerine acil servisin aranıp aranmadığını sordular, çünkü ambulans sirenlerinin sesini duymamışlardı. Mahalle sakinleri enkazı kazarken, trafiği yönlendirirken, gıda dağıtımını organize ederken, hayatta kalanların listesini çıkarırken ve ölüleri sayarken resmi kurtarma görevlilerinden hiçbir iz yoktu. Gün ilerledikçe, şehrin diğer bölgelerinden sakinler yiyecek ve battaniye gönderdi. Gönüllüler saatlerce -on, on iki ya da daha fazla- yemek yemeden ve dinlenmeden çalıştılar.

Hala ayakta olan binaların üzerinde işaretler ve elle yazılmış notlar belirdi; bazıları sevdiklerini bulmak için çaresiz kalan aile ve arkadaşlar tarafından bırakılan kişisel mesajlardı; diğerleri ise sakinleri örgütlenmeye ve daha sistematik bir kurtarma çabası talep etmeye çağırdı. Birçok bölge sakini hükümeti sorumluluktan kaçmakla suçladı. Depremden sonraki günlerde, hükümetin enkaz altında hala hayatta olanlara yardım etmesini talep etmek için sokaklara döküldüler. Erkekler, kadınlar ve çocuklar pankartlar taşıdı:

“Sayın Başkan ve [Mexico City] yetkilileri, bize yardım edin” “Ailelerimiz kapana kısıldı”

“Karım kapana kısıldı, yardıma ihtiyacım var”10

sekil
ŞEKİL 13. Yıkılan Nuevo León binası. Resim 21’den, Mexico City, 1985, ABD Jeolojik Araştırmalar Fotoğraf Kütüphanesi.

Tlatelolco’daki kurtarma görevlileri hükümetin aslında işlerini engellediğinden yakındılar. NBC haber kanalına verdikleri demeçte, yıkılan binaların altından gelen sesleri duyabildiklerini, ancak Amerika Birleşik Devletleri’nden gönderilen makinelerin bir gümrük deposunda beklediğini söylediler.11 Hükümetin felaketi ele alış biçimi yabancı kurtarma ekiplerini hayal kırıklığına uğrattı. İsrailli bir ekip şikayet etti: “Şimdiye kadar 50 tona kadar beton kaldırabilen hava yastığımızı kullanma şansımız olmadı. . . Koordine edilmeyi bekliyoruz. Dr. Aries’in yetkisi altındayız ama onu görmedik. Dr. Aries’in kim olduğunu biliyor musunuz?”12

Çok az organizasyon ve bilgi eksikliği çalışmaları karakterize ediyordu: şehir kurtarma ekiplerine binaların planlarını veya bölgenin haritalarını vermedi. Böyle bir olayda başlangıçta kaos yaşanması beklenebilirken, hükümetin işçileri organize etmekteki yetersizliği muhtemelen sayısız cana mal oldu. Bir mimarlık profesörü ve bir gönüllü durumu anlattı:

İki ya da üç gün sonra bile herkes düzensiz bir şekilde, herhangi bir sistem olmadan çalışıyordu. Sevdiklerini kurtarmaya yönelik çaresizlik büyük bir verimsizliğe yol açtı. Koordinasyon ve organizasyon eksikliğinin çok sayıda insanın kurtarılmasını imkânsız hale getirdiğine inanıyorum. Askerler ve komutanları arasında bile iletişim eksikliği vardı. Çoğu ülkede acil durumlarla ilgilenen ofislerin ve bu tür olaylar için eğitilmiş insanların olması boşuna değil.13

Afetlerin Önlenmesi Ofisi bir yıl önce, hükümet ve IMF tarafından üzerinde anlaşmaya varılan kemer sıkma önlemleriyle ilgili bütçe kesintileri kapsamında kapatılmıştı. 1981 yılında İnsan Yerleşimleri ve Bayındırlık Bakanlığı’nın (Secretaría de Astentamientos Humanos y Obras Públicas, ya da SAHOP) bir parçası olan bu ofis, şiddetli depremlerin Mexico City üzerindeki etkilerine ilişkin kısa bir belge yayınlamıştı. Bu belge, 19 Eylül’de gerçekte ne olduğunu neredeyse noktası noktasına öngörüyordu. Ayrıca böyle bir trajedinin önlenmesine yönelik tavsiyelerde de bulunmuştu ki bu tavsiyelerin hiçbirine uyulmadı. Bunun yerine hükümet 1984 yılında ofisi tasfiye etti. Depremden sonra bu durum öğrenilince öfke patlak verdi.14

Resmi acil durum planı, “DN-3”, kötü şöhretli bir şekilde iyi saklanan bir sır haline geldi. Kimse ne içerdiğini ya da bu büyüklükte bir felaket için planların ne olduğunu bilmiyordu. Kent sakinleri, siyasi partiler ve sol örgütler, asker ve polisin eylemlerini değerlendirebilecekleri bir belgeye sahip olabilmek için hükümetin planı kamuoyuna açıklamasını talep etti.15 Felaketten sadece saatler sonra başkente akın eden askerler, ellerinde kazma kürek yerine silahlarla gelmiş; kazazedelerin çıkarılmasına yardım etmek yerine bölgeyi kordon altına alarak bölge sakinlerinin ve gönüllülerin çalışmalarına devam etmelerini engellemeye çalışmışlardır.16 Bölge sakinleri polis, asker ve devlet görevlilerini en iyi ihtimalle seyirci olarak görürken, en kötü ihtimalle de trajediden çıkar sağlamaya çalışan zorbalar ve hırsızlar olarak değerlendirdi.17 Örneğin Tlatelolco’daki Colima binasında yaşayanlar, askerlerin terk edilmiş dairelerden değerli eşyalar çaldığını bildirdi.18 Bazı noktalarda, şehir yetkilileri Tlatelolco’da yaşayanları zorla tahliye etmeye çalışmış, elektronik eşyaları çalmış ve onları fiziksel olarak ortadan kaybolmakla (desaparición física) tehdit etmiştir.19

Hükümetin felaketi ilk ele alışında skandallar yaşandı. Başkan Miguel de la Madrid’in uluslararası topluma “iyi bir devlet imajı” sunmak amacıyla dış yardımları kabul etmeyi reddettiği söylentileri yayıldı; bu, felaketin üstesinden gelebilecek, kendi kendine yeten bir Meksika devletine dair hayali bir vizyondu.20 Daha da kötüsü, yardım kabul ettiklerinde, yetkililer başlangıçta bunun bir kısmını dış borç ödemelerini yapmak için kullandılar.21 Mağdurlar hükümetin uluslararası imajıyla meşgul olmasına içerlediler; ancak Meksika’nın 1986 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapması planlandığından, hükümetin uluslararası topluma ve FIFA’ya (Uluslararası Futbol Federasyonu) etkinliğin planlandığı gibi devam edeceğine dair güvence vermesi gerekiyordu. Nitekim de la Madrid’in 19 Eylül sabahı yaptığı ilk telefon görüşmelerinden birinin futbol federasyonuyla olduğu söyleniyordu. Mağdurlar, devlet yetkililerinin Dünya Kupası için kendilerinden daha fazla endişelendiğinden yakınıyordu: Televisa’nın (Meksika’nın en büyük televizyon kanalı) genel merkezi önünde yapılan oturma eyleminde el yapımı bir pankartta “Bravo Sayın Başkan, Dünya Kupası var ama mağdurlar için konut yok!” yazıyordu.22 Öfke ve hayal kırıklıklarının bir ifadesi Şekil 14’te gösterilmektedir.

Ulusal ve uluslararası yardımlar Meksika’ya akarken, mağdurlar hükümeti yolsuzlukla suçladı ve bağışların daha şeffaf bir şekilde dağıtılmasını talep etti. Hükümetin yardımları PRI dalkavuklarına ve elit tabakanın üyelerine hortumladığını iddia ettiler. İsviçre hükümeti tarafından yardım paketinin bir parçası olarak gönderilen ve çok beğenilen İsviçre peynirinin, afet bölgesinde yer almayan Mexico City’nin en seçkin mahallelerinden biri olan Polanco’da satıldığı bildirildi.23 Afetzedeler, 27 Eylül’de düzenlenen bir protesto gösterisindeki pankartlarda yer alan mesajlarda, yardım edenlere minnettarlıklarını ve hükümete duydukları öfkeyi dile getirdiler:

“Meksikalı kardeşler, teşekkürler” “Çocuklar dış yardım talep ediyor” “Ulusal ve uluslararası yardım nerede?”

“Ulusal ve uluslararası yardımlar mağdurlar içindir, devlet daireleri için değil”24

sekil
ŞEKİL 14. Gol istemiyoruz, fasulye istiyoruz! Promotora Democrática de Comunicadores Gráficos’tan, “¡No queremos goles, queremos frijoles!”, Calaveras, Kasım 1985, DFS, 009-031-003, legajo 20, AGN.

O halde mağdurların öfkesi, bu ölçekte bir doğal afetin yol açması beklenen kargaşayla sınırlı değildi. Hükümetler genellikle felaketler karşısında hazırlıksız yakalanır ve bu da kaçınılmaz olarak hayal kırıklığı yaratır. Ancak Mexico City depremini takip eden ilk birkaç gün içinde halk, devlet aygıtının yolsuzluğuna ve devlet başkanının kendilerine gösterdiği saygısızlığa karşı öfkesini dile getirdi. Hoşnutsuzluk kuyuları derinlere iniyordu ve mağdurların sık sık tekrarladıkları taleplerden biri de soyut bir haysiyet (dignidad) idi. Tlatelolco sakinlerinin Meksika Mucizesi’nin altın çağına duymuş olabilecekleri nostalji, eski modelin yolsuzlukları şehrin sokaklarında gözler önüne serildikçe yok oldu.

Nuevo León binası, Meksika Mucizesi’nin altında yatan yolsuzluğun sembollerinden sadece biriydi.25 Mucizenin fiziksel tezahürü olan ve devlet tarafından inşa edilen konutlar, okullar ve hastaneler çökmüştü. Enkazda başka başarısızlıklar da ortaya çıktı. PRI’nin kurtarma çalışmalarını kötü yönetmesi, partinin vatandaşlarının ihtiyaçlarına cevap verme konusundaki yetersizliğini ortaya koydu. Başkanın ve diğer önde gelen politikacıların kurbanlara saygısızca davranması, kentin siyasi manzarasında derin yankıları olacak ahlaki bir başarısızlıktı.

“Temsilciler Meclisi’ne!”

Resmi makamların inatçılığı karşısında bölge sakinleri harekete geçmeye karar verdi. Tlatelolco’nun Plaza de las Tres Culturas’ında toplanan yüzlerce kişi durumu analiz etti ve liderler yetkililer üzerinde baskı kurmanın zorunlu olduğunu savundu.26 Şehrin dört bir yanına pankartlar asıldı. İlk başta, sadece kazı yapmak için yardım ve barınak talebinde bulundular; ancak kısa sürede taleplerinin kapsamı büyüdü. Kent sakinleri protesto gösterileri düzenleyerek vatandaşları bir araya gelmeye çağırdı: “Tlatelolco’yu bir kez daha kana bulamak istiyorlar; yeniden inşadan bahsedenlerin elleri ve cepleri dolu! 26 Perşembe, saat 11:00: Temsilciler Meclisi’ne!”27 Depremden dört gün sonra, bölge sakinleri örgütleri, kompleksten sorumlu başlıca devlet kurumlarından biri olan Halk Konutları Ulusal Fonu (Fondo Nacional de Habitación Popular ya da Fonhapo) başkanı mimar Enrique Ortiz Flores’e bir mektup yazdı:

Size acı, öfke, acizlik ve belirsizlik gibi güçlü duygularla yazıyoruz. Ölen kardeşlerimiz için acı; gerekli önleyici tedbirler alınmış olsaydı bu trajedi önlenebileceği için öfke; enkaz altında kalan daha fazla kazazedeyi kurtaramadığımız için acizlik; ve konut kompleksimizin bugünü ve geleceği için belirsizlik.

Bizler Tlatelolcas’ız [Tlatelolco sakinleri]. Tlatelolcas olmaktan gurur duyuyoruz ve mirasımız ve haysiyetimiz için, ölülerimizin acısı ve onun bize ilham verdiği cesaretle ilerlemek için mücadele edeceğiz.28

Tlatelolco’dan, 1521’de Meksika’nın fethinden 2 Ekim 1968’deki öğrenci katliamına kadar kan ve ateşin yaşandığı bir yer olarak bahsettiler. Tlatelolcas bir kez daha acı ve ölüme tanıklık ediyordu.

Üç temel talep ortaya çıktı: Birincisi, başta Nuevo León olmak üzere binaların kalitesiz inşası ve bakımından sorumlu olanların cezalandırılması; ikincisi, şehrin başka bir yerinde değil Tlatelolco’da yeniden inşa edilmesi; ve üçüncüsü, komplekse ilişkin mülkiyet haklarının değiştirilmesi planının süresiz olarak askıya alınması.29 Deprem, bölge sakinleri ile kompleksten sorumlu devlet kurumları arasında yıllarca süren mücadelenin ardından meydana geldi. Bölge sakinleri bu kurumlara mektuplar yazarak birçok binanın bakımsız olduğunu belirtmiş ve onarım talep etmişti. Tlatelolco’daki bu mücadele tarihi, depremden sonra ortaya çıkan toplumsal hareketin şekillenmesinde temel bir rol oynayacaktı.

Öncelikle, bölge sakinleri Nuevo León binasının çöküşüyle ilgili bir soruşturma başlatılmasını talep etti. En azından 1983’ten bu yana devlet kurumları binayı onarmayı reddetmiş ya da baskı yapıldığında sadece en yüzeysel onarımları gerçekleştirmişti. “Bir binanın temelini yeniden betonlamanın maliyeti, içinde yaşayanların hayatlarıyla kıyaslandığında ne kadardır?” diye soruyordu bina sakinleri.30 Örneğin, 1979 yılında Nuevo León binası yetmiş santimetre eğilmişti. Bu, şehir güvenlik yönetmeliklerinin izin verdiği maksimum değeri aşıyordu: bu yükseklikteki bir bina için maksimum yatay eğim otuz iki santimetre olmalıydı. 1982 yılı başlarında eğim yüz santimetrenin üzerindeydi. Mart 1982’de yapılan onarım çalışmaları eğimi seksen santimetreye düşürdü.31 Bir aktivist, Nuevo León binasının güvenliğiyle ilgili bürokratik gidiş gelişler sırasında bir noktada yetkililerin “planlar ve krokiler gösterdiğini, anlayışımızın çok ötesinde teknik terimler kullandığını ve bize özetle ‘Nuevo León’un [sadece] Tlatelolco’daki değil, Mexico City’deki en güvenli bina olduğunu’ söylediğini” hatırladı.32

Hükümet yetkililerinin tutumu bölge sakinlerinin hayal kırıklığını daha da arttırdı. Örneğin, depremden sonra, 9 Ekim’de, Şubat 1986’ya kadar kentsel gelişim ve ekoloji bakanı (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología veya SEDUE) olan Guillermo Carrillo Arena şunları iddia etti: “Nuevo León’un neden düştüğünü hala bilmiyoruz. Birçok insanın dairelerinde değişiklik yaptığını ve bunun binanın yapısal bütünlüğünü değiştirmiş olabileceğini göz önünde bulundurmalıyız. Kim olduklarını biliyoruz ve onlara karşı dava açacağız.”33 Apartman sakinlerinin dairelerindeki bir duvarı yıkarak binanın yapısal bütünlüğünü değiştirmiş olabileceklerini ima etmesi Tlatelolcas’ın öfkesini körükledi. Bina sakinleri televizyona çıkarak “kolektif bir dehşet psikozu “ndan bahsettiler; ancak yabancı teknisyenler tarafından tüm kompleksin güvenilir bir şekilde incelenmesi, başka binaların çökmesi korkusunu yatıştırmaya başlayabilirdi.34 Yabancı teknisyenler konusundaki ısrarları, hükümete karşı duydukları derin güvensizliği göstermektedir.

Hayatta kalanlar, yıkılan binaların çoğunun inşasında belediye görevlilerini cezai ihmalle suçladı. Çoğunluğu 1950 ile 1970 yılları arasında devlet tarafından ya da devlet için inşa edilen okullar, hastaneler ve konutlardı.35 İnşaat sektöründeki yolsuzluk açık bir sırdı. Bir proje başlamadan önce müteahhidin ruhsat başvurusunda bulunması ve mimari ve yapısal planları sunması gerekiyordu. Şehir yetkilileri daha sonra bunları dosyalıyor ancak şartnamelere uyulup uyulmadığını nadiren takip ediyordu; müteahhitler genellikle başlangıçta önerilenden daha düşük kaliteli malzemeler kullanıyordu. Deprem sırasında çöken yedi katlı Çalışma Bakanlığı binası güvenlik standartlarının göz ardı edilmesine bir örnek teşkil etmektedir: bina sadece üç katı taşıyacak şekilde tasarlanmış beton bir temel üzerine inşa edilmiştir.36 Bölge sakinleri bu yolsuzluğu kontrol edecek bir sistem bulunmadığından ve demokratik yollarla seçilmiş yetkililer olmadığı için sistemin adam kayırma ve beceriksizlikle dolu olduğundan şikayet ediyorlardı.37 1997 yılına kadar Mexico City belediye başkanını başkan seçiyor, o da yerel şehir temsilcilerini (delgados) başkanlık onayı için aday gösteriyordu.38 Bunlar inşaat ruhsatlarını onaylamak ve denetimleri yapmaktan sorumlu kamu görevlileriydi. Bölge sakinleri yıkılan binalardan kimin sorumlu tutulacağını bilmek istiyordu: “Eğer bu binaların çoğunu hükümetin kendisi inşa ettiyse, bunu kim yargılayacak?”39

Felaketi takip eden haftalarda bölge sakinleri inşaat sektörüne ve devlet ihalelerindeki yolsuzluklara karşı kitlesel protestolar düzenledi; bu arada hükümet, mühendisler ve müteahhitler, herhangi bir projede çok sayıda taraf yer aldığı için suçu paylaştırmanın imkansız olduğunu iddia ederek safları sıklaştırdı. En çok etkilenen mahallelerden birinden bir avukat, enkazın çok hızlı kaldırıldığından şikayet etti: “Suçu ne zaman atmalıyız? Enkaz kaldırıldıktan sonra mı? Her boş arsada büyüyen bir bahçe varken kötü inşaatın kanıtını nasıl arayabiliriz?”40 Gerçekten de, kârlı yıkım ihaleleri güçlü inşaat endüstrisi konsorsiyumlarına verilmişti; bunlar da yıkımın gerekli olup olmadığını değerlendirmek için uygun araştırmalar yapılmadan önce yıkımların başlaması için baskı yaptılar. Tlatelolco sakinleri Federal Başsavcılığa (Procuraduría General de la República) şikayette bulundu ve Nuevo León binasıyla ilgili resmi bir soruşturma açıldı. Ancak, inşaattan sorumlu olan birçok kişi soruşturmaya öncülük etmekle görevlendirildi.41

İkinci büyük talep yeniden inşa ile ilgiliydi. Tlatelolco’da -ve etkilenen mahallelerin çoğunda- yaşayanlar mahallelerinin aynı yerde yeniden inşa edilmesinde ısrar ediyordu. Şehirde hükümetin etkilenen bölgelerle ilgili niyetleri hakkında söylentiler dolaşıyordu. Daha fazla yeşil alan yaratma planları mahalle sakinlerinin öfkesiyle karşılaştı: “Sayın Belediye Başkanı, Roma’da bahçeler inşa etmek parlak bir fikirdi; sizin bahçenize evler inşa etmeye ne dersiniz?”42 Tlatelolco’da organizatörler bölge sakinlerine taşınmaları için baskı yapıldığından ve PRI’nin binaları kendi ofisleri için kullanmak istediğinden şikayet etti. Bölge sakinleri, bölgenin kumarhanelerle birlikte bir turizm merkezine dönüştürüleceğinden endişe ediyor ve konutların derhal yeniden inşa edilmesini talep ediyordu.43 Bölge sakinleri ayrılmak istemiyordu; bağlılıkları duygusaldı ve protestoları güçlü bir yer duygusunu ifade ediyordu: “Biz Tlatelolcas’ız, Tlatelolcas olmaktan gurur duyuyoruz ve Tlatelolco’da kalmak istiyoruz.”44 Kalmaları için ekonomik motivasyonları da vardı, çünkü Tlatelolco merkezi bir konumdaydı ve şehrin toplu taşıma araçlarına iyi bir şekilde bağlıydı. Sakinler taşınmaya zorlansalardı -muhtemelen kenar mahallelere- yaşam maliyetleri artacaktı.45 Kent sakinleri başkana telgraflar göndererek kişisel ricalarla onu

harekete geçirmeye çalıştılar: “Ben bir emekliyim. Çok az kaynağım var. Aileme destek oluyorum. Sizden saygıyla müdahale etmenizi istiyorum. Tlatelolco’yu aynı yerde yeniden inşa edin.”46

Üçüncü talep, kompleksteki mülkiyet hakları (régimen de propiedad) üzerine bir tartışmayı içeriyordu. Deprem, bina sakinleri ile Ulusal Halk Konutları Fonu (Fonhapo) arasında uzun süredir devam eden bir mücadele bağlamında meydana gelmiştir. Fonhapo birkaç yıldır binaları kat mülkiyetine dönüştürmeye çalışıyordu. Bu, doksan dokuz yıl boyunca devredilemez ve müzakere edilemez olması gereken orijinal sözleşmelerin ruhunu ihlal ediyordu.47 Bu sözleşmeler uyarınca, apartman sakinleri dairelerin sahibi değildi; bir dizi devlet kurumu ile gayrimenkul katılım sertifikalarına sahiptiler.48 Bu kurumlar binaların bakım ve onarımından sorumluydu. Kat mülkiyetine geçiş önerisi, bakım yükünü apartman sakinlerine yükleyecektir.

Gözdağı, yanlış bilgilendirme kampanyaları ve bazen de şantajla karşı karşıya kalmalarına rağmen, birçok bölge sakini Fonhapo gerekli onarımları yapana kadar teklifi değerlendirmeyi reddetti. Ajans, onarımları mülkiyet haklarındaki değişikliğe dayandırmaya çalışarak geciktirdi. Bu bürokratik çekişme yıllarca devam etti. Temmuz 1985’te, depremden sadece iki ay önce, Nuevo León binasının sakinleri binalarının dış duvarına büyük bir pankart asarak Fonhapo’yu asgari güvenlik gerekliliklerini yerine getirmeye çağırdı: “Nuevo León binasının sakinleri tehlikede çünkü Fonhapo kontrol panellerinin bakımını yapmıyor.”49 Depremden hemen önce Fonhapo müdürü, bina sakinlerinin taleplerine 15 Eylül 1985 tarihine kadar somut yanıtlar vereceğine söz vermişti. Ayın on sekizinde bölge sakinleri hala cevap bekliyordu.50 Ayın on dokuzunun sabahında deprem meydana geldiğinde, ajansın neden çıkmak istediği ortaya çıktı.

Tlatelolcas bu tarihi acı bir şekilde hatırladı ve siyasi bültenlerinde, depremler öngörülebilir olmasa bile, zayıf temelli binaların böyle bir olayda iyi performans göstermeyeceğinin kesinlikle tahmin edilebileceğini yazdı. Nuevo León’daki binanın sakinlerinden biri olan Jorge Coo şu yorumu yaptı: “FONHAPO toplamda 21 milyon peso tasarruf etti. 472 bina sakini öldü ve 156’dan fazlası kayboldu [cesetleri enkazda bulunamadı], bunlar da bizim için ölüdür.”51 Felaketin ardından, hükümet yeniden yapılanmanın bir koşulu olarak kat mülkiyeti statüsüne geçişi dayatmaya çalıştığında, Tlatelolco’da öfke patladı.52 Mektupları cevapsız kalan ve talepleri karşılanmayan Tlatelolcalılar sokaklara döküldü ve protestoların niteliği değişti.

Tüm bu talepler -kötü inşaattan sorumlu olanların cezalandırılması, aynı alanda yeniden inşa ve mülkiyet haklarını değiştirme planının askıya alınması- hükümetin konut sakinlerini nasıl yüzüstü bıraktığını göstermektedir. Depremden önce devlet kurumları konut kompleksini kötü yönetmişti. Depremden sonra ise PRI ile orta sınıflar arasındaki karmaşık gelenekler, iletişim normları ve müzakere kanalları ağının çöktüğü ortaya çıktı; Tlatelolco’da (bir kez daha) PRI ve orta sınıfların elit alanını yöneten sistem başarısız oldu. Ancak Tlatelolco sakinleri yeni bir sisteme geçişe direndi: birçoğu hükümetin kompleks üzerindeki sorumluluğunu kaldırma önerisini reddetti. Yıllardır memnun olmamalarına ve şimdi de yıkımla karşı karşıya olmalarına rağmen, bölge sakinleri refah devletini sürdürmek için mücadele etti. Aslında, PRI’nın refah devletindeki yolsuzluk ve beceriksizliği ele almak, onu bir kenara atmak yerine sorumlu tutmak istediler.

Bu süreçte dördüncü bir talep ortaya çıktı: bölge sakinleri yeniden inşa süreci ve genel olarak kentsel siyaset için daha şeffaf ve demokratik bir siyaset tarzı talep etti. Yukarıda tartışılan talepler birçok yönden geçmişin başarısızlıklarını telafi etmekle ilgiliydi. Karar alma sürecine katılım konusundaki ısrar radikal bir değişim önerisiydi. Bölge sakinleri yeniden yapılanma ile ilgili her kararda kendilerine danışılmasını istiyorlardı. Taleplerini PRI’nın standart prosedürleri aracılığıyla iletmediler; bunun yerine, yeniden yapılanma koşullarını doğrudan şehir yetkilileriyle müzakere etmek için parti dışında örgütler kurdular. Bu, PRI’nın siyasi yapısına ve meşruiyetine karşı güçlü bir meydan okumaydı ve birçok akademisyen bu sakin örgütlerinin yeni bir kentsel siyaset tarzını nasıl başlattığını anlattı.53

Bir Protesto Hareketi İnşa Etmek

Mağdur hareketi içinde çeşitli örgütlenme katmanları vardı. Tlatelolco’da çoğu binada komiteler vardı ve Tlatelolco Sakinleri Cephesi (Frente de Residentes de Tlatelolco) olarak bir araya gelen, kompleks çapında birkaç grup vardı. İlk başlarda site sakinleri bu trajedinin PRI’ya 1970’lere ve 1980’lerin başına damgasını vuran öğrenci katliamları, ekonomik krizler ve yolsuzluk skandallarının ardından kaybettiği meşruiyeti geri kazanma fırsatı sunduğunu savundu. Bölge sakinleri, muhalif siyasi

partilerin kendi örgütlerine sızmasından endişe ediyor; herhangi bir aracının yardımı olmadan kendi taleplerini dile getirebileceklerini savunuyorlardı.54 Ancak PRI bu fırsattan yararlanmak yerine felaketi kötü yönetti. Depremden sonraki ilk birkaç saat içinde bir dizi siyasi partinin örgütleri Tlatelolco’da sahaya inerek kurtarma çalışmalarına yardımcı oldular. Bu durum onlara pek çok bölge sakininin gözünde saygı kazandırdı; hatta bu siyasi liderlerden bazıları bizzat site sakinleriydi. Sahadaki meşruiyet, siyasi örgütlenme deneyimleri ve gerekli ekipmana erişimleri (çoğu site sakininin teksir makinesi ya da hoparlörü yoktu) ile birleşince birçok muhalefet partisini protesto hareketine dahil etti. Tlatelolco’da aktif olan partiler, PRI tarafından belirlenen seçim arenasında çalışan Popüler Sosyalist Parti’den (Partido Popular Socialista, veya PPS) Meksika Birleşik Sosyalist Partisi (Partido Socialista Unificado de México, veya PSUM) gibi daha radikal partilere kadar uzanıyordu.55

Tlatelolco’daki aktivist liderlerin çoğu bu partilerin üyesiydi ve depremden önce kentsel meseleler konusunda bu partilerle birlikte çalışmışlardı. Genellikle orta sınıftan gelen (birçoğu UNAM ya da Ulusal Politeknik Enstitüsü mezunuydu) mağdur hareketinin liderleri kentsel protestoların emektarlarıydı. Birçoğu 1960’lardaki öğrenci hareketine katılmıştı ve 1968 katliamından sonra bazı eski öğrenci liderleri yoksul ve işçi sınıfı mahallelerinde örgütlenmeye başladı.56 1970’ler boyunca ve 1980’lerin başında kiraların artmasına ve tahliyelere karşı mücadele etmişlerdi. Taktikleri arasında binaları zorla almak, yasadışı olarak işgal etmek ve hatta bazen ev sahipleri için kira toplamak vardı. Örneğin bunu Tlatelolco’nun çatılarında yaptılar. Ayrıca ev sahiplerini kentsel hizmetlerin yanı sıra eğitim ve

sağlık hizmetleri için harekete geçmeleri için örgütlediler. Depremden önceki yıllarda enflasyon ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle artan hayat pahalılığı ile mücadele ettiler.57 Depremden sonra bu liderler, Tlatelolco’da devlet kurumlarıyla bürokratik ileri geri işlere karışmış olanlarla güçlerini birleştirdiler; güçlü bir protesto kültürünün şekillenmesine yardımcı oldular ve mağdur hareketini kentsel politikada örgütlü bir güce dönüştürdüler.

Taktikleri arasında pankartlar hazırlamak, bültenler basmak, el ilanları dağıtmak, açık hava toplantıları düzenlemek, Los Pinos’taki başkanlık konutuna yürümek ve Bağımsızlık Meleği anıtı gibi tarihi yerleri geri alan gösteriler düzenlemek vardı. Ayrıca Temsilciler Meclisi’nde de boy gösterdiler.58 Şekil 15, Tlatelolco’daki yaygın bir siyasi toplantıyı göstermektedir. Yerel sanatçılar sokak tiyatrosu ve sanatsal festivaller önerdi ve başlangıçta aktivistler tarafından şüpheyle karşılansa da bu etkinlikler protesto ve serbest bırakma için önemli bir kanal haline geldi.59 Haftalar geçtikçe ve talepleri hala karşılanmadıkça, bölge sakinlerinin protesto fikirleri daha radikal bir hal aldı; örneğin ev kadınları tarafından solcu siyasi partilerin gözlemci olarak katılacağı olası bir açlık grevi gibi.60

PRI, aktivistlerin sitede çoğunluk desteğine sahip olmadığını iddia etmiş ve liderleri site sakinleri arasında ajitasyon yapmakla suçlamıştır. Tlatelolco’daki aktivist grupların destek derecesini belirlemek zor; kendileri de “ezici” bir desteğe sahip olmadıklarını kabul ettiler ve ilgisizlik ve konformist eğilimlere karşı devam eden bir savaştan bahsettiler.61 Gerçekten de mücadele dağınık ve karmaşıktı. Birçok bina hasar görmemişti ve sakinleri protestolara katılmakta direniyordu; bazı bina liderleri devlet kurumlarıyla kat mülkiyeti statüsüne geçişi kabul eden anlaşmalar imzaladı, ancak bu anlaşmalara bina sakinleri tarafından itiraz edildi. Gözdağı verme suçlamaları havada uçuştu.62

Ekim ayı ortasında bu Tlatelolco grupları diğer örgütlerle birleşerek Felaketzedeler Genel Koordinasyon Komitesi’ni (Coordinadora Única de Damnificados, ya da CUD) oluşturdu. Merkezi Tlatelolco’da bulunan bu şemsiye örgütte, diğer mahalle örgütlerinin yanı sıra işyerleri tahrip edilen konfeksiyon ve hastane çalışanları gibi belirli gruplar da yer aldı.63 Her grup kendi özel hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam etti. Konfeksiyon işçileri sendikalarının tanınması için başarılı bir şekilde örgütlendiler. Yoksul mahalleler ise hükümetin binlerce terk edilmiş ya da boş arsayı toplu konut amacıyla kontrol altına aldığı tarihi bir kamulaştırma kararnamesi kazandı. Bu gruplar çabalarını sadece birbirleriyle dayanışmak için değil, aynı zamanda hükümet yetkilileri üzerinde azami baskı uygulamak için de koordine ettiler.64

sekil
ŞEKİL 15. Tlatelolco’da siyasi toplantı. “Aspecto de los asistentes,” 24 Eylül 1985, DFS, 009- 031-003, legajo 7, AGN.

Etkilenen tüm bölgelerin sakinleri birlikte çalışmış olsa da, farklı mağdur grupları arasında sınıfsal gerilimler ortaya çıkmıştır. Tlatelolco’dan bir lider, Genel Koordinasyon Komitesi’nin Tlatelolco’daki medya meraklısı liderlerin ulusal ve uluslararası basını davayı ilerletmek için kullanması sayesinde ortaya çıktığını anlattı; bu lider Tlatelolco’daki seferberliğin diğer mahallelerdeki mağdur örgütlerini etkilediğine inanıyordu.65 Buna karşılık, yoksul ve işçi sınıfı Tepito ve Morelos mahallelerinin sakinleri, neredeyse sadece lüks Regis Oteli ile orta sınıf mahalleleri Roma ve Tlatelolco’ya odaklanan medyanın felaketle ilgili haberlerine içerlediler. Medyanın marjinal sınıflardan kurbanları unuttuğunu iddia ettiler.66

Koordinasyon Komitesi’nde sınıflar arası ittifaklar genellikle zordu. Bazı Tlatelolco sakinleri kendilerini sadece orta sınıf değil üst-orta sınıf olarak görüyor ve alt sınıflardan sakinlerle birlikte çalışma fikrini küçümsüyorlardı. Binaların çatılarındaki hizmet odalarında yaşayan (kiracı ya da gecekonducu olarak) sakinler, mağdur ve Tlatelolcalı olarak görülmek için mücadele etti.67 Yoksul mahallelerin birçoğunun depremden önceye dayanan güçlü kentsel protesto gelenekleri vardı ve bu da Tlatelolco’nun yıkımın ulusal ve uluslararası bir sembolü olarak ortaya çıkmasına duydukları kızgınlığı artırdı. Buna karşılık Tlatelolcas, uzun belgelere dayanan bürokratik geçmişi nedeniyle davalarının benzersiz olduğunu iddia etti. Bu onları işçi sınıfı ve yoksul mahallelerdeki geniş kentsel protesto tarihinden ayırıyordu ve genellikle kendilerini gurur ve hak duygusuyla orta sınıf olarak tanımlıyorlardı.

Orta sınıf sakinlerinin protesto hareketine ilk katılımı büyük ölçüde depremin mahalleyi yıkıma uğrattığı şiddete bağlanabilir. Ancak talepler acil kaygılardan uzun vadeli ekonomik reformlara doğru genişledikçe, mahalle sakinlerinin Meksika’nın değişen siyasi ekonomisi hakkında endişelendikleri anlaşıldı. Tlatelolco’da yaşayan kamu çalışanları, üniversite profesörleri ve doktorlar, Meksika’nın yüzyıl ortasındaki “mucizevi” ekonomik büyümesinin başlıca yararlanıcıları arasındaydı; aynı zamanda ekonomik krizin başlamasıyla tehdit edilenler de onlardı. Elena Poniatowska, sarsıntıların hemen sonrasını anlattığı ünlü eserinde, Tlatelolco’daki Plaza de las Tres Culturas’ı (bir kez daha) savaş alanı olarak nitelendiriyor: “On yedi yıl önce olduğu gibi, Plaza de las Tres Culturas bir savaş alanı; eksik ailelerin talihsizliklerini komşularıyla paylaştıkları kamp çadırları kurulmuş. Kırık televizyon setleri, dikiş makineleri, daktilolar, konserve ürünler, masa örtüleri, çarşaflar ve şilteler küçük piramitler oluşturuyor.”68 Giza piramitleri eski Mısır’ın güç ve ihtişam kültürünü temsil ediyorsa, orta sınıf maddi mallardan oluşan bu küçük piramitler de mütevazı bir iş, güvenli bir ev ve bir nebze refah gibi onlarca yıllık küçük ölçekli hayalleri temsil ediyordu.

En Kötü Sosyal Durumlardan Biri

PRI tehlikede olan çok şey olduğunu anlamış ve protestoları yakından takip ederek doğal afetin muhalif siyasi partiler için yaratabileceği desteği engellemeye çalışmıştır.69 Şubat 1986’da Carillo Arena’nın yerine kentsel gelişim ve ekoloji bakanı olarak atanan Manuel Camacho Solís, başkanla yaptığı bir görüşmede eylemcilerin başarılı bir şekilde siyasi yetersizlik, otoriterlik ve 1968 öğrenci katliamı gibi sembollerle bağlantılı bir imaj yarattıklarını kabul etti.70 Depremden yaklaşık altı ay sonra, Tlatelolco’daki siyasi sonuçlardan endişe duymaya devam etti.

Camacho Solís üç ana anlaşmazlık alanı görüyordu: birincisi, bina temsilcilerinin kat mülkiyeti statüsüne geçişle ilgili olarak hükümetle yasadışı sözleşmeler imzaladığı suçlamaları; ikincisi, denetimler konusundaki anlaşmazlık; ve üçüncüsü, başsavcının Nuevo León binasının çöküşündeki sorumluluğa ilişkin soruşturması. De la Madrid ve Camacho Solís ilk iki sorunu demokratik bir yeniden inşa programı ile çözmeyi umuyordu. Bu, yeniden inşanın topluma bir hizmet olarak tanımlanmasını, hükümetin binalar ve arazi için başka kullanımları olduğu yönündeki söylentilere karşı çıkılmasını ve bölge sakinlerinin programa katılmaya ve denetlemeye teşvik edilmesini içeriyordu. Camacho Solís ayrıca denetimler konusundaki anlaşmazlıkları ele almak üzere UNAM’daki mimarlık ve mühendislik fakültelerinin üyeleri, inşaat sektöründen temsilciler ve uluslararası alanda tanınmış solcu şehircilerden oluşan üst düzey bir teknik komite kurdu.71

Nuevo León binasının sorumluluğuna ilişkin resmi soruşturmayla ilgili olarak, başkan ve üst düzey danışmanları görevlerini yerine getirmek için mümkün olduğunca sessiz bir şekilde en azını yapmak istediler. Başsavcının soruşturmasında sivil sorumluluğu kabul edecekler ama suçu kabul etmeyeceklerdir. Camacho Solís ve başkan, başsavcının raporunun Mayıs 1986’da yayınlanmasıyla birlikte, aktivistlerin, özellikle de kadınların konuyu PRI’nın meşruiyetine ilişkin bir referanduma dönüştürmeyi başaracaklarından korkarak siyasi sonuçlardan endişe duydular – kaybedeceklerinden korktukları bir referandum. Nuevo León binasının resmi yolsuzluk ve beceriksizliğin bir sembolü haline gelmesini engellemeye çalıştılar. İç yazışmalarında Camacho Solís başkana, binanın çimento temellerinin onarımında teknik hatalar yapan mühendislerden birini günah keçisi ilan etmelerini önerdi. Bunun ötesinde, resmi pozisyon, temellerin bakımı için asgari bir miktar ödemeye isteksiz olan bina sakinleri de dahil olmak üzere, suçlanacak çok fazla kurum ve kişi olduğu yönünde olmalıdır.72

PRI, sahada meşruiyetini yeniden tesis etmek için bölge sakinlerine ulaştı. Camacho Solís ve de la Madrid, hangi Tlatelolco sakinlerinin site içinde hükümeti temsil etmek için en uygun olacağını düşündü. Kriterleri arasında genellikle dürüst olarak görülen, hükümetle yakın bağları olmayan ve düşük zekalı insanlara tepeden bakmayan komşular yer alıyordu.73 Böyle temsilciler istemeleri, site sakinlerinin devletle olan günlük ilişkilerinde genellikle yozlaşmış ve kibirli parti yandaşlarıyla karşılaştıklarının farkında olduklarını göstermektedir. Benzer bir şekilde, PRI görevlileri de mağdur hareketini kontrol etmeye çalışmıştır. Yeniden yapılanma alt komitelerinden biri, mahalle ve bina komiteleri, şehrin ilçeleri (delegaciones), okullar, sendikalar, siyasi partiler, üniversiteler, işletmeler ve dini kuruluşlar aracılığıyla yürütülecek tüm sosyal seferberlik düzeylerine tutarlı bir biçim ve içerik kazandırmak için “organize sivil dayanışma” adlı bir program önerdi.74 Tasarladıkları örgütsel şemaların da gösterdiği gibi, vizyonları bürokratik, tepeden inmeci ve antidemokratikti – PRI’nin işbirliği yapmayı başaramadığı tabandan gelen mağdur hareketiyle çelişen bir vizyon.75 Hükümet görevlilerinin “sivil dayanışmayı” kontrol etme arzusu, kendi bakış açılarına göre kontrolü çoktan kaybettiklerini göstermektedir.

PRI aynı zamanda mağdurlar hareketine karşı sindirme ve baskı yöntemlerini de kullandı. Liderler kaçırıldı. Tlatelolco gözetim altındaydı ve plakasız Dodge Dart’lar her saat kompleksin içinde dolaşıyordu. İstihbarat ajanları liderleri kompleksin otoparklarında içki ve uyuşturucu kullanmakla suçlayarak itibarsızlaştırmaya çalıştı. Liderler aynı zamanda silah ticareti yapmakla da suçlanarak PRI’nin daha yaygın ve şiddetli bir baskı uygulamasına zemin hazırlandı. Gerçekten de hareketin protesto yürüyüşlerinden önce hükümet ajanları rutin olarak eylemcilerin silahlı olduğuna dair söylentiler yaydı.76

Tlatelolco PRI’yı neden bu kadar endişelendirdi? Öncelikle, hükümet orta sınıf protestolarının mektup yazmaktan sokaklarda yürümeye kaymasından endişe ediyordu. Depremden iki ay sonra yapılan bir grup görüşmesinde, Tlatelolco’nun önde gelen siyasi organizatörleri, 1960’ların sonlarından bu yana ilk kez orta sınıfların geniş kesimlerinin hükümetin baskı politikasından nasıl etkilendiğini anlattılar. Orta sınıf sakinleri için seferberlik, bir aktivistin sözleriyle, “en yüksek dereceli bir siyasi okul” haline geldi.77 Orta sınıf mensupları depremden önce kentsel toplumsal hareketlere katılmış olsalar da, bu genellikle organizatör olarak gerçekleşmiştir. Depremden sonra, orta sınıf sakinlerinden oluşan kalabalıklar yeni bir tür kentsel protesto hareketinin saflarını oluşturdu. Aktivistlerle konuşan Camacho Solís, Tlatelolco’nun PRI’nın önceliği olduğunu çünkü “escandalosa” orta sınıfların gürültücü ve sorun çıkarıcı olduğunu itiraf etti.78 Kent sakinleri hala devlet kurumlarına bürokratik mektuplar yazıyordu ama artık sokaklarda yürüyor ve açlık grevleri yapmayı düşünüyorlardı.

PRI, ekonomik krizin patlamaya hazır bir atmosfer yaratmasından ve bu atmosferin, ismini vermek istemeyen bir hükümet analistinin “en kötü sosyal durumlardan biri” olarak tanımladığı durumu tetiklemesinin kolay olmasından korkuyordu.79 Depremin üzerinden bir yıl geçmeden PRI, orta sınıfların desteğini yeniden kazanmak için “Orta Sınıflar Projesi “ni (Proyecto de “Clases Medias”) geliştirdi. PRI yetkilileri orta sınıfların siyasi sistemi “reddettiklerini” gösterdiklerine inanıyordu. Projenin kuruluş belgesinde PRI yetkilileri kendilerine şu soruyu sordular: “Onların [orta sınıfların] Meksika Devrimi’ne, hükümete ve PRI’ye karşı tutumu nedir?”80

PRI, orta sınıfların siyasi sapmalarının ekonomik krizle bağlantılı olduğu endişesini taşıyordu. “Orta Sınıflar” projesi, orta sınıfları, yukarı doğru hareketliliklerinde ya da yaşam tarzlarında meydana gelebilecek değişikliklere karşı özellikle hassas olarak tasvir etmektedir. Belgeye göre ekonomik belirsizlik koşullarında güvensizlik ve ıstıraptan en çabuk ve en şiddetli şekilde muzdarip olanlar orta sınıflardır ve bu da “keyifsizlik, huzursuzluk, [ve] sosyal uyumsuzluk” düzeylerini arttırmakta ve otoriter tutumlara yol açmaktadır.81 Bu “kötümser” tutumlar güven eksikliğine, kayıtsızlığa

ve hatta resmi politika ve programların açıkça reddine yol açmaktadır. Bu bağlamda PRI, orta sınıfları etkileyen sosyoekonomik değişimler hakkında bilgi edinmenin son derece önemli olduğunu düşünmektedir:

Orta sınıfların gerçek yaşam kalitesi ne ölçüde kötüleşmiştir? . . Proleterleşiyorlar mı? . . Herhangi bir andaki hoşnutsuzlukları ne kadar yoğun? Hoşnutsuzluklarının nedenlerini ne olarak algılıyorlar? Beklentileri ve korkuları nelerdir? . . Ve her şeyden önemlisi: BU FENOMENLERİN ORTA SINIFLARIN SOSYAL DİNAMİKLERİ ÜZERİNDEKİ UZUN VADELİ ETKİLERİ NE OLACAK?82

“Orta Sınıflar” Projesi orta sınıflara ilişkin derin bir teşhis sunacaktı, ancak yılanın kendi kuyruğunu yemesi gibi bir durum söz konusu olabilir: bir grup (büyük olasılıkla orta sınıf) Halkla İlişkiler görevlisi bu projeyi orta sınıfları tanımlamak ve daha iyi anlamak için geliştirdi. Dolayısıyla proje ya derin bir öz-anlayışı ya da derin bir öz-anlayış eksikliğini ortaya koymaktadır. Proje bir dizi siyasi, ekonomik ve sosyal eylemin temelini oluşturacaktı. Kuruluş belgesinde sorulduğu gibi, “İktidardaki Parti ile bağlantıları ne olmalıdır? Onlar için bir hükümet politikası neye benzemelidir? Orta sınıflarla sosyal iletişim nasıl geliştirilebilir? Onlara ekonomik krize bakışlarını değiştirecek ne gibi alternatifler sunulabilir?”83 Bu belgenin yazarlarına göre, hızla değişen ekonomik yapı proje için bir zorunluluk oluşturmuştur. PRI, ekonomik yeniden düzenleme programının de la Madrid’in 1988’deki başkanlığının sonuna kadar ve hatta yüzyılın sonuna kadar hızla devam edeceğini öngörmüş ve buna eşlik eden sosyal ve siyasi yapılardaki değişikliklerin orta sınıflar arasında “tehlikeli gerilimler” yaratacağını tahmin etmiştir.84

PRI endişelenmekte haklıydı. Mağdur hareketi güçlendikçe ve daha iyi organize oldukça, Meksika’nın politik ekonomisi hakkındaki kamusal tartışmalara katıldı. Talepler, kurtarma çalışmaları ve barınma gibi acil meselelerin ötesine geçerek konut, mülkiyet hakları ve tazminat ödemeleri gibi kentsel meselelerin de ötesine geçti. Bölge sakinleri ülkenin siyasi ekonomisinde söz sahibi olmak için feryat ediyordu. Bölüm 5’te tartışıldığı üzere, bölge sakinlerinin talepleri arasında Meksika’nın dış borç ödemelerine ilişkin bir moratoryum da vardı. Yeniden yapılanma Meksika’nın ekonomik kalkınma modeli hakkında soru işaretleri yarattı, özellikle de tahmini maliyet 4 milyar ABD dolarına ulaştığında, bu rakam hükümetin 1985 yılı harcama bütçesinin yüzde 11’ine denk geliyordu.85 Ekonomik planlamayla ilgili olarak Meksika İşçi Partisi (Partido Laboral Mexicano, ya da PLM) tarafından yayınlanan bir broşürde “bu büyüklükte bir felaketle yüzleşirken değişme kapasitesine sahip değilsek, o zaman bir ulus olarak hayatta kalmak için ahlaki kapasiteye de sahip değiliz” deniliyordu.86

Doğal bir afet ve büyük bir ekonomik krizin etkisiyle geleceğe yönelik birbiriyle rekabet eden vizyonlar ortaya çıktı. Birkaç ay süren protestoların ardından, mağdurlar hareketi başkentteki yerleşik siyasi kültürü başarıyla değiştirdi: mağdurlar müzakere masasında bir koltuk kazandılar ve burada şehir ve federal politikacılarla Yeniden Yapılanma Üzerine Demokratik Anlaşma Paktı’nı (Convenio de Concertación Democrática para la Reconstrucción) imzaladılar.

Ulusun Başkentini Yeniden İnşa Etmek

13 Mayıs 1986’da tırmanan çatışmaların ve gergin geçen müzakerelerin ardından PRI ve mağdur örgütleri resmi yeniden inşa planını imzaladı. Kentsel gelişim ve ekoloji bakanı, şehir yönetimi ve resmi yeniden yapılanma kuruluşu olan Popüler Konut Yenileme (Renovación Habitacional Popular) hükümeti temsil etti. Afetzedeler Genel Koordinasyon Komitesi (CUD) ve başlıca afetzede örgütlerinin çoğu -ama hepsi değil- anlaşmayı imzaladı. Üniversite enstitüleri, teknik gruplar, çeşitli iş odaları ve hepsi de yeniden inşa sürecine dahil olan bir dizi vakıf ve sivil dernek de anlaşmayı imzaladı. Anlaşma, bu farklı kuruluşların temsilcilerinin destek sözü verdiği bir basın toplantısında büyük bir tantanayla duyuruldu. Anlaşmanın özünde, mağdur örgütlerine yeniden inşa sürecinde söz hakkı tanınması ve mağdurların karar alma sürecine katılması yer alıyordu. Anlaşma, fonların dağıtımında şeffaflığı, mağdurların güvenli ve uygun fiyatlı barınaklara sahip olması gerektiğini ve kent kültürlerinin ve yaşam tarzlarının korunmasının önemini vurguluyordu. Bir uzman, anlaşmayla sonuçlanan müzakere ve uzlaşma sürecinin Meksika’da yeni bir tür çatışma çözümü başlattığını, bu çözümün yukarıdan olduğu kadar aşağıdan da kaynaklandığını ileri sürmüştür.87

Ne kazanıldı ve ne kaybedildi? Bazı açılardan herkes bir şeyler kazandı. Anlaşma, devlet kurumları ile belirli mahalleler veya gruplar arasındaki diğer anlaşmaları tamamladı ve Tlatelolco’da yeniden yapılanma için ayrı bir kararname vardı. Tlatelolco’da mahalle sakinleri ve devlet kurumları hangi binaların yıkılacağı ve hangilerinin onarılması gerektiği konusunda anlaştı. Yeniden inşa için bir program belirlediler ve tüm masrafların hükümet tarafından karşılanacağını kararlaştırdılar. Yeni bir kat mülkiyeti planını kabul etmek yeniden inşa için bir ön koşul olmayacaktı.88

Ancak PRI da zaferle çıktı. Tlatelolco’daki bazı binalar haricinde, yeniden yapılanma programı kapsamında inşa edilen konutların çoğu yeni bir kat mülkiyeti programı kapsamına alındı. Konut sakinleri tüm bakımdan sorumlu olacaktı. Yapısal eksikliklere karşı altı aylık bir garantinin ardından, yapısal kusurlardan devlet kurumları değil kiracılar sorumlu olacaktı.89 Bu yeni mülkiyet koşullarının yeni konutların çoğuna yayılması hükümet için büyük bir zaferdi; sadece Tlatelolco’da siyasi olarak en fazla mobilize olmuş sakinler bu değişikliğe direnmeyi başardı. Yeni şartlar kompleksteki diğer tüm binalarda da uygulanacaktı ve sakinlere Kat Mülkiyeti Rejimi (Régimen de Propiedad en Condomino) altında nasıl yaşayacaklarını öğretmeyi amaçlayan bilgilendirme kılavuzları verildi. Bu öğretici kılavuzlarda birimlerin bakım ve yönetiminin nasıl yapılacağı anlatılıyordu. Resimli bir kılavuzda Tlatelolco sakinlerinin komşulara saygılı olmaları ve çok fazla gürültü yapmamaları gerektiği vurgulanmıştır. Şekil 16’da gösterildiği gibi, bu binalarda tüm bakımdan bina sakinlerinin sorumlu olacağı ve herkesin bakım için aylık bir ücret ödemesi gerektiği son derece açıktı.

Tlatelolco’daki mülkiyet hakları mücadelesini, depremden sadece birkaç hafta sonra hükümetin binlerce bina ve boş arsayı kamulaştırdığı daha yoksul mahallelerdeki bir kararname ile karşılaştırmak anlamlı olacaktır. Binalar sosyal konutlara dönüştürülecek -kiracılar dairelerini uygun fiyatlarla satın alabilecek- ve boş arsalar uygun fiyatlı konutlar inşa etmek için kullanılacaktı.90 Kararname ilk bakışta Başkan de la Madrid’in verdiği büyük bir taviz gibi görünüyordu. De la Madrid IMF ile taahhüt ettiği kemer sıkma önlemlerinden geri adım atıyor gibi görünüyordu: hükümet konut sağlama işine geri dönüyordu.

sekil
ŞEKİL 16. Bakım ücretlerinin nasıl işlediğini öğrenmek. Bu karikatürde bir Tlatelolco sakini bina yöneticisiyle konuşuyor: “Dairemi dört ay boyunca kullanmadım.” Yönetici cevap veriyor: “Yine de bakım ücretlerini ödemek zorundasınız.” “Manual de organización y mantenimiento: Conjunto urbano ‘Presidente Adolfo López Mateos’ Nonoalco-Tlatelolco,” Temmuz 1987, MMH, 20.01.00.00, c. 5, exp. 10, AGN.

Kararname muhafazakar muhalefet ve birçok orta sınıf mülk sahibi arasında öfkeye yol açtı. Monterrey Ticaret Odası Başkanı Gerardo Garza Sada, kamulaştırma kararını “kaba popülizm ve sosyalizm [populachera y estatizante]” olarak nitelendirerek kınadı ve IMF’den de la Madrid’in kararını soruşturmasını istedi.91 Orta sınıf mülk sahipleri, arsalarının kamulaştırılmasına itiraz etmek için günlerce kuyrukta bekledi. Hükümetin çocuklarının mirasına el koyduğunu iddia ettiler; ayrıca kamulaştırılan mülkler listesindeki yanlışlık ve rastgelelikten şikayet ettiler. (Listedeki mülklerden bazıları sahiplerinin yaşadığı müstakil evlerdi; diğerleri ise mülkiyeti belirsiz boş arsalardı).92

 

Kararnameden sonraki haftalarda, hükümet casusları listedeki mülkleri doğrulamaya çalıştılar ve mülk düzenlemelerinde bir kaos olduğunu ve kararnameye karşı tek tip bir tepki olmadığını gördüler. Kamulaştırma listesindeki tipik bir bina, bir taco satıcısı, birkaç tamirci, bir lonchería (snack bar) sahibi, birkaç dekoratör ve boyacı, ceza sisteminde çalışan bir federal çalışan, bir şoför, bir optometrist asistanı, birkaç sekreter, bir emekli, bir marangoz, bir tesisatçı ve birkaç beyaz yakalı çalışanı içeren kiracılar tarafından kiralanan yirmi iki daireden oluşuyordu. Kadınların çoğu ev kadını olmasına rağmen, bazıları ev dışında çalışıyordu; çocukların çoğu üniversite öğrencisiydi. Bu binadaki kiracılar farklı gelirlere sahipti ve farklı kiralar ödüyorlardı. (Tek bir binada kiralar, bazı dairelerin kira kontrolü altında olup olmamasına bağlı olarak aylık 500 ila 15.000 peso arasında değişebiliyordu).93

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, kamulaştırma kararı konusunda bir uzlaşma sağlanamamıştır. Bazı binalarda, kararnameden sonra, ev sahipleri ikamet etmek ve kamulaştırma ile mücadele etmek için bir birime taşındı; diğer binalarda, güçlü ev sahipleri kamulaştırma ilanını yırttı ve hükümetle savaşacaklarını ilan ederek kiracıları hükümet ajanlarıyla konuşurlarsa tahliye etmekle tehdit etti. Bir ev sahibi, kiracılarından kiracı olmadıklarını, aksine bir daireyi kullanmaları için onlara “ödünç” verdiğini belirten bir belge imzalamalarını istedi (bu ev sahibi de ikamet etmek için binasına taşındı).94 Birçok kiracı kamulaştırmayı desteklese de, diğerleri kira kontrollü dairelerde kiracı olarak kalmayı tercih etti. Benzer şekilde, bazı mülk sahipleri kararnameyi reddederken, diğerleri bunu elli yıldan uzun süredir aynı kirayı ödeyen veya işgal yoluyla mülkün sahibi olduğunu iddia eden kiracılarla zor bir ilişkiden kurtulmak için bir fırsat olarak gördü.95

Kiracılar ve ev sahiplerinin farklı çıkarlarına rağmen, kamulaştırma kararnamesi genel olarak deprem mağdurları için bir zafer olarak kabul edildi ve on binlerce bölge sakini başkana teşekkür etmek için sokaklarda yürüdü. Eski kiracılar mülk sahibi oldu. Daha sonraki taleplerinin birçoğu, kararnamenin olası güçlendirilmesi, bu geçişin bürokratik süreci ve yeniden yapılanmanın hızı da dahil olmak üzere kararnamenin ortaya çıkardığı sorulara odaklandı. Anlaşmanın imzalanması sırasında bir aktivist “emlak köleliğine mahkum edilen bizler artık kendi evlerimize sahip olabiliriz” dedi.96

Bununla birlikte, bazı kent çalışmaları uzmanları, daha önce kira kontrollü birimlerin kiracılarını açık emlak piyasasına maruz bırakan kamulaştırma zaferinin uzun vadeli olumsuz sonuçlarına işaret etmektedir. Sosyolog Diane Davis, kiracıların mülk sahibi olduklarında, kiraları onlarca yıldır yapay olarak düşük tutan kira kontrolünün korumasını nasıl kaybettiklerini anlatıyor. Bu şekilde, şehir merkezindeki yoksul sakinlere verilen popülist gibi görünen taviz, de la Madrid yönetiminin kira kontrolünü kırmasını sağladı ve muhtemelen önceki yönetimlerin başarısızlıkla sonuçlanan bir hedefi olan şehir merkezindeki mülklerin başka amaçlarla kullanılmasının önünü açtı.97 Gayrimenkul geliştiricileri, şehir merkezindeki arazi değerlerini kademeli olarak artıracak bir süreci başlatacağını umdukları arazi kullanımındaki bu değişim için bastırmışlardı.98 Bazı geliştiriciler, en azından kendileri için daha kötü olabilecek alternatifleri de değerlendirdi. Expansión’un kamulaştırma kararından kısa bir süre sonra görüştüğü bir müteahhit, şehir merkezindeki kiralık mülkleri kaybetmenin buradaki kira kontrolünü genişletmekten daha iyi olduğunu savundu.99 Böylece kamulaştırma, özel gayrimenkul geliştiricileri için orta vadeli bir zafer haline geldi.100

Yeniden yapılanmaya ilişkin bu tartışmaların temelinde, kentsel yaşam ve daha geniş anlamda Meksika’nın politik ekonomisinin geleceğine ilişkin rakip vizyonlar yatıyordu. Miguel de la Madrid’in kamulaştırma kararnamesi popülist, “büyük devlet” fikri gibi görünse de aslında kentsel emlak piyasasını yeniden düzenlemeye yönelik neoliberal bir arzuyu ifade ediyordu. Yine de kiracılar bu kararnameyi PRI’nın popülizmine geri dönüş olarak kutladılar. Aynı zamanda orta sınıf sakinler, apartman dairelerinin özelleştirilmesine ve patlama yıllarında alıştıkları sosyal güvenlik ağının kaybedilmesine karşı mücadele ettiler. Hiç şüphesiz, apartmanlarının, okullarının ve hastanelerinin bakımında başarısız olan yozlaşmış ve yetersiz refah devletini istemiyorlardı. Ancak günlük barınma ve güvenliklerinden sorumlu olacak, vatandaşlarına hesap verebilecek demokratik bir refah devleti istiyorlardı. O halde, daha geniş ekonomik değişimin gündelik savaş hatları her zaman net değildi. Bir felaket kapitalizmi anı olarak deprem, Meksika’nın geleceğine yönelik rakip vizyonları katalize etti ve tüm tarafları pozisyonlarını güçlendirmeye teşvik etti.101

Ne kaybedildi? Kent sakinleri konut, yeniden yapılanma ve kentsel hizmetler için başarılı bir şekilde harekete geçti ve mağdurlar hareketi kentsel demokrasi ve ekonomik planlama hakkında sorular ortaya attı. Bununla birlikte, hükümet Mexico City sakinlerine belediye başkanlarını seçme hakkı vermek yerine, yasama yetkisi olmayan seçilmiş bir Temsilciler Meclisi (Asamblea de Representantes) kurdu. Ekonomik alanda ise Meksika, Latin Amerika’nın uluslararası kreditörlere meydan okumasına öncülük etmedi.

Ancak bazı zaferler hayali olabileceği gibi, daha fazla demokrasi ve farklı bir ekonomi politik çağrısının da başarısız olduğunu söylemek acelecilik olur. Depremin en derin yankısı, yarattığı fırsatlar olabilir. Bölge sakinleri doğal afeti politik ekonomik meseleleri tartışmak için kullandılar ve daha geniş bir vatandaş kitlesini tartışmaya dahil ettiler.

Orta Sınıf Bir Sivil Toplum mu?

Bu siyasi başarı ve başarısızlıkların muhasebesini yapmak aynı zamanda depremzedeler hareketinin mirasıyla da hesaplaşmayı gerektiriyor. Yaygın bir yoruma göre bu hareket Meksika’da demokrasinin başlangıcıdır. Bir önceki bölümde tartışıldığı üzere, de la Madrid’in ekonomi politikaları birçok popülist eğilimli PRI politikacısını yabancılaştırmış ve 1986’da popülist PRI politikacıları partiden ihraç edilmişti. Kovulan popülistler 1988 başkanlık seçimleri için Cuahtémoc Cárdenas’ın aday olduğu bağımsız bir seçim kampanyası düzenlediler.102 Deprem ve sonrasına ilişkin popüler yorumlar, deprem mağdurları hareketi ile bu seçim mücadelesi arasında doğrudan bir bağ kurmakta ve hareketin etkisini Cárdenas’ın kampanyasına kanalize etmeye başladığını göstermektedir.

Afetzedeler Genel Koordinasyon Komitesi’nin dağıldığı kesin bir tarih olmamakla birlikte, depremzedeler yeni evlerini teslim almaya başladıklarında ve yeniden inşa programları tamamlanmak üzereyken komite amacına büyük ölçüde ulaşmıştı.103 Ancak, depremzedeler konutlarına kavuştukça ihtiyaç sahibi başkaları da ortaya çıktı. Bazıları şehirden kaçan depremzedelerdi, ancak birçoğu depremden önce konut ihtiyacı olan kent sakinleriydi – bir anlamda kalıcı mağdurlardı. Yardım için komiteye ve mahalle örgütlerine başvurdular. Bazı organizatörler tam da savaşı kazandıklarını düşündükleri anda başka bir mücadele başladı.104 Uzun tartışmalardan sonra, 1987 yılında Koordinasyon Komitesi’nden bir grup örgütçü, kent yoksullarının kaygılarını ve Mexico City’deki genel konut sorununu ele almak üzere Barrios Meclisi’ni (Asamblea de Barrios) kurdu.

Koordinasyon Komitesi ve Barrios Meclisi Cárdenas’ın başkanlık kampanyasına destek verdi: Aktivist Marco Rascón, “İcat etmeye başladığımız anlatı, 1985’in vatandaş katılımının patlaması, şehirdeki tüm kontrol mekanizmalarının kırılması ve 1988’in de bunun siyasi ifadesi olduğuydu” dedi. “1985 olmadan 1988’i açıklayamazsınız.”105 Koordinasyon Komitesi ve Barrios Meclisi’ndeki aktivistler bu yorumu benimsedi (“Nos abrogamos esa representación,” Rascón’un sözleriyle) ve Cardenista hareketine taşıdı.106 Cárdenas kampanyası ve tartışmalı 1988 seçimleri genellikle Meksika’nın demokrasiye geçişinin başlangıcı olarak kabul edildiğinden, bu aktivistler Meksika’da seçim demokrasisi için etkili bir köken hikayesi yarattılar.

PRI’nin adayı Carlos Salinas de Gortari başarılı bir şekilde başkanlık koltuğuna oturduğunda, hileli 1988 seçimlerinden sonra güvenilirlik kazanmak için bir dizi seçim reformu başlattı. Belki de en önemlisi, 1990 yılında Salinas, seçimleri denetlemek için daimi bir organ olan Federal Seçim Enstitüsü’nü (Instituto Federal Electoral veya IFE) kurdu. IFE başlangıçta İçişleri Bakanlığı’nın kontrolü altındaydı, ancak 1994’teki çeşitli siyasi krizler daha fazla reform yapılmasına yol açtı. Ocak ayında Chiapas eyaletinde Zapatista isyanının patlak vermesi ve ardından Mart ayında PRI’nın başkan adayı Luis Donaldo Colosio Murrieta’nın öldürülmesi bir başka seçim reformuna yol açtı: IFE’ye Temsilciler Meclisi tarafından seçilen altı “vatandaş konsey üyesi” ile önemli ölçüde özerklik verildi (İçişleri Bakanı hala IFE’nin başkanı olarak görev yapmasına rağmen).107 Zapatistalar tarafından PRI’nın meşruiyetine yönelik geniş bir tehditle karşı karşıya kalan ve suikastın ardından parti içinde yaşanan anlaşmazlık ve kargaşanın yanı sıra suikast emrini üst düzey PRI politikacılarının verdiğine dair yaygın spekülasyonlarla uğraşan Salinas yönetimi, muhtemelen muhalifleri yatıştırmak ve 1994 başkanlık seçimlerinde istikrarlı bir seçim ve barışçıl bir iktidar devri sağlamak için yeni seçim reformunu hayata geçirdi.108

Salinas’ın halefi ve PRI hanedanının son başkanı Ernesto Zedillo Ponce de León döneminde (1994’ten 2000’e kadar) seçim reformu ivme kazandı. Zedillo 1996 yılında IFE’ye daha anlamlı bir özerklik veren bir seçim yasası çıkardı – artık İçişleri Bakanlığı’nın kontrolü altında değildi. Federal Bölge’nin seçim yasası da Mexico City sakinlerinin kendi belediye başkanlarını seçme hakkını elde etmelerini sağlayacak şekilde yeniden düzenlendi.109 Bu reformlar Meksikalı seçmenler arasında seçim sistemine olan güvenin artmasına yol açtı ve sonuçlar çarpıcı oldu.110 1997 yılında Mexico City’de belediye başkanlığı seçimleri yapıldı; halk Cuauhtémoc Cárdenas’ı seçti. Yine 1997’de PRI Temsilciler Meclisi’ndeki çoğunluğunu kaybetti. Ve on yıllardır ilk kez 2000 başkanlık seçimleri anlamlı bir şekilde çekişmeli geçti: orta sınıflar ve diğer pek çok kişi PRI’ye karşı oy kullanmak için sandık başına gitti.111 Muhafazakar Ulusal Eylem Partisi’nin (Partido Acción Nacional, ya da PAN) adayı Vicente Fox oyların yaklaşık yüzde 43’ünü kazandı; yüzde 37’si PRI’ye gitti; ve Cárdenas’ın 1988 kampanyasını destekleyen koalisyon grubundan çıkan Demokratik Devrim Partisi (Partido de la Revolución Democrática, ya da PRD) yüzde 17 ile üçüncü oldu.112 Zedillo, Fox’un zaferini hemen kabul ederek PRI’nın uzun iktidarına son verdi. PAN, başkanlık düzeyinde seçim reformlarından yararlanan ilk muhalefet partisi olmasına rağmen, değişim için tabandan gelen itici gücün çoğu siyasi soldan,

Cárdenas’ın 1988 kampanyasından ve deprem mağdurları hareketinden, geniş anlamda dinamik bir sivil toplumdan geldi.113

Sivil toplum kavramı, Meksika demokrasisinin köken hikayesi için çok önemlidir. Anlatı sadece yukarıdan aşağıya seçim reformu ile ilgili değil, aynı zamanda aşağıdan dağınık kaynaklardan yayılan siyasi baskı ile de ilgilidir. Sarsıntıların hemen ardından yazan Meksika’nın en önde gelen kamusal entelektüellerinden bazıları, deprem mağdurları hareketini “sivil toplumun kendiliğinden doğuşu” olarak tanımlamıştır. Bu yorumun belki de en tanınmış savunucusu olan Carlos Monsiváis, depremden birkaç hafta sonra şunları dile getirmiştir: “Mexico City’de en canlı olan şey, daha uygun adı ‘sivil toplum’ olan yeni bir sosyal aktörün varlığıydı.”114 Monsiváis’in analizinde “sivil toplum” terimi, kentsel siyasete ve siyasi söyleme özerk (tek partili devletten), gündelik katılıma işaret ediyordu.115 Bireyler, gruplar ve topluluklar, Monsiváis’in “oluşum halindeki vatandaşlar” için bir öğrenme süreci olarak tanımladığı yeni siyasi pratiklerle meşgul oldular.116

Sivil toplum, depremden sonraki yıllarda Meksika ve Latin Amerika’da çalışan diğer akademisyenler ve aktivistler arasında popüler bir kavram haline geldi.117 Tanımlar çeşitlilik göstermiş ve kavram hem siyasi sol hem de sağ tarafından benimsenmiştir, ancak sosyal bilimciler arasında “sivil toplum “un devletten ve piyasadan bir dereceye kadar özerk bir siyaset alanı ve hedefi anlamına geldiği konusunda bir fikir birliği vardır.118 Geçici olarak tanımlanan ve idealize edilmeyen sivil toplum, Latin Amerika’daki demokratikleşme literatüründe merkezi bir kavram haline gelmiştir.119

Ancak, garip bir şekilde, orta sınıflar, neredeyse sadece yoksul ve çalışan sınıflara odaklanan sivil toplum anlatılarında neredeyse hiç yer almamaktadır. Örneğin, depremden sonra Tlatelolco sakinlerinin seferberliği PRI için merkezde yer alırken, mağdurlar hareketine ilişkin analizlerde bir kenara itilmiştir. Örneğin sosyolog Susan Eckstein’ın Centro mahallesindeki depremle ilgili çalışmasında, CUD’nin orta sınıf katılımcıları ve liderleri, Centro’nun yoksul ve işçi sınıfı sakinleri için bir folyo işlevi görmektedir. Eckstein, yoksul mahalle sakinlerinin komiteyi “öncelikle kaygıları kendilerinden farklı olan orta sınıf bir örgüt olarak” gördüklerini ileri sürmektedir.120 Her ne kadar durum böyle olsa ve yoksul sakinlerin siyasi stratejilerindeki nüansları ortaya çıkarmaya yardımcı olsa da, bu yorum Eckstein’ın tanımladığı gibi orta sınıf siyasi kültürünün tek boyutlu bir vizyonuna yol açmaktadır: “CUD’a hakim olan orta sınıf damnificados [mağdurlar] yüksek katlı apartman dairelerinde yaşıyordu. Birçoğunun mülkiyet sorunları vardı ve ikamet ettikleri yere güçlü bir bağlılıkları yoktu. Buna karşılık, El Centro halkı kira kontrollü binalarda kiracıydı ve toplumlarıyla güçlü bağları vardı.”121 Bununla birlikte, Tlatelolco’nun duygusal ve tarihsel olarak yüklü bir yer olarak tekrarlanan çağrışımları (“biz Tlatelolcas’ız, Tlatelolcas olmaktan gurur duyuyoruz ve Tlatelolco’da kalmak istiyoruz”) orta sınıf taleplerine nüfuz eden güçlü yer duygusunun altını çizmektedir.

Her ne kadar orta sınıflar sivil toplum anlatılarında yer almasa da, Tlatelolco sakinleri ve diğerleri toplumsal hareketin içinde yer almıştır. Bu durum aldatıcı derecede basit bir soruyu gündeme getirmektedir: Akademisyenler neden orta sınıfların kurban hareketindeki rolünü ciddi bir şekilde ele almaktan kaçınmışlardır? Cevap birbiriyle bağlantılı iki olguda yatıyor olabilir: akademisyenlerin incelemek istedikleri insanlar ve akademisyenlerin anlatmak istedikleri hikayeler. Bu olgular, bir akademisyenin “akademisyenlerin psikolojik yatkınlıkları hakkındaki spekülasyonların gölgeli alanı” olarak adlandırdığı şeye tehlikeli bir şekilde yakındır.122 Bununla birlikte, bazı akademisyenler çalışmalarını etkileyen kişisel ve siyasi motivasyonları açıkça tartışmakta ve bazen sosyal değişim için ilham verici bir hareket arayışıyla yoksul insanların sosyal hareketlerini incelediklerini itiraf etmektedirler.123 Kuşkusuz, mağdurlar hareketi ilham vericidir ve Mexico City’de yeni bir siyaset ve siyasi müzakere biçimine işaret etmiştir. Bölge sakinleri başkentteki güç ilişkilerini değiştirdi; daha önce dışlanan pek çok bölge sakini – yoksul ve orta sınıf- yeniden yapılanma konusundaki siyasi müzakerelerin önemli katılımcıları haline geldi. Ancak yoksulların ve marjinalleştirilmişlerin siyasi başarılarını vurgulamak yakın tarih anlayışımızı çarpıtabilir. Onların gücünü abartabilir. Ve Tlatelolco’da yaşayan hemşirelerin, diş hekimlerinin, üniversite profesörlerinin, esnafın ve ofis çalışanlarının tarihsel deneyimlerini düzleştirir.

Orta sınıfların bu çelişkili varlığı ve yokluğu depremin tarihini şekillendirmiştir. Aslında bu çelişki, devrim sonrası Meksika tarihinin ve tarih yazımının merkezinde yer almaktadır. Orta sınıflar sadece var olmakla kalmamış, aynı zamanda yirminci yüzyılın sonlarındaki ekonomik ve siyasi çalkantıları incelemek için en önemli bakış açısını oluşturmuşlardır. Her ne kadar bu tarihle ilgili akademik ve popüler yazılarda dikkat çekici bir şekilde yer almasalar da, deneyimleri devlet öncülüğündeki kalkınma ve tek parti yönetiminden neoliberalizm ve seçim demokrasisine geçişi anlamak için kilit öneme sahiptir. Tlatelolco sakinleri, küçük işletme sahipleri, borsa yatırımcıları, emlak geliştiricileri, borçlu tüketiciler, işsiz havayolu pilotları, muhafazakar ebeveynler ve radikal öğrenciler, Meksika’nın yakın dönem ekonomik ve siyasi değişim tarihinin baş aktörleridir.

Tarihin Sürekliliğini Patlatarak Açmak

Doğal afetler, aniden patlak veren, tahribat yaratan ve geri çekilen fiziksel olaylardan çok daha fazlasıdır. Bunlar bilimsel, dini ve siyasi güçlerin toplumun hayal dünyasına anlam kattığı tarihi olaylardır. Depremler olur ve gerçek insanlar için gerçek sonuçları vardır. Daha sonra sismologlar tarafından incelenir, hükümetler tarafından yönetilir, entelektüeller tarafından tanımlanır, dini liderler tarafından yorumlanır, yazarlar tarafından anlatılır ve farklı sosyal gruplar tarafından bir gündemi ilerletmek için çağrılırlar.124

Mexico City depremi tarihsel süreçlere bir bakış sunuyor.125 Şehrin fay hatlarını kırıp açtığında, bir sistemi şoka soktu ve karmaşık güç ilişkilerini açığa çıkardı; Walter Benjamin’in sözlerini ödünç alırsak, “tarihin sürekliliğini patlatmak için yeterliydi”.126 Enkazdan, felaketin tarihi – söylemsel olay, hatırladığımız hikaye – ortaya çıktı. Yoksul ve işçi sınıfı mahalle örgütlerinin üyeleri, bu hareketlerin tarihiyle ilgilenen akademisyenlerle birlikte, depremi yoksul ve işçi sınıfının siyasi seferberliğinde bir katalizör olarak değerlendirdiler. Bazıları içinse deprem, Meksika sivil toplumunun doğuşunu simgeliyor ya da demokrasinin kökenlerine dair bir hikayenin başlangıcı oluyor. Deprem belirli hikayeleri anlatmak için kullanıldığından -doğal afeti söylemsel bir olaya dönüştürmek için- orta sınıfların yükselen öfkesi ve yeni keşfedilen gücüyle ilgili bir hikaye büyük ölçüde göz ardı edilmiştir.

Ancak bu orta sınıf hikâyesi hem İçişleri Bakanlığı istihbarat raporlarında hem de Cumhurbaşkanlığı arşivlerinde yer almaktadır. Bu belgelerde depremin başka bir hikayesi, başka bir söylemsel olay ortaya çıkmaktadır. Tlatelolco sakinleri, PRI’nin sorunlarını çözme konusundaki yetersizliğini ve hatta isteksizliğini deneyimlemiştir. PRI, orta sınıfların antipatisini endişe ve korku ile algıladı. Aslında parti, resmi Kurumsal Devrim projesinin kendi arketipik sosyal grubu olan orta sınıflar içinde çözüldüğünü gördü.

Deprem tek parti devleti ve kurumları için zorlu bir sınav oldu. PRI daha önce birçok kez belirli grupları hayal kırıklığına uğratmıştı, ancak 19 Eylül 1985’te başarısızlığı, en sıradan gözlemci için bile inkar edilemez bir şekilde ülkenin başkentinin sokaklarında ortaya çıktı. Depremin arifesinde, PRI ile orta sınıflar arasındaki yüzyıl ortası ittifakından geriye kalabilecek ne varsa yok olmuştu. Haziran 1986’da Mexico City’nin Azteca Stadyumu’ndaki Dünya Kupası açılış törenlerinde, Başkan Miguel de la Madrid kalabalığı selamlamak için dışarı çıktığında, tüm stadyum -110.000’den fazla orta ve üst sınıf taraftar- tüm dünyanın önünde başkanlarını coşkuyla yuhaladı.127

 

Kaynak:

Notlar

 1. Serna ve Coordinadora Única de Damnificados (bundan böyle CUD), ¡Aquí nos quedaremos!, 33.
 2. Seslerin bu tanımı tanıklık literatüründen ve olayın ilk elden anlatımlarından alınmıştır. Örneğin bkz: Aguilar Zinser, Morales ve Peña, Aún tiembla; Núñez de la Peña ve Orozco, El terremoto; Poniatowska, Nothing, Nobody; Serna ve CUD, ¡Aquí nos quedaremos!
 3. “Información del DDF [Departamento del Distrito Federal],” 19 Eylül 1985, MMH, 30.00.00.00, c. 1, AGN.
 1. Raúl Macín A., “Una lectura del apocalipsis,” Los Universitarios, Aralık 1985, MMH, 32.06.01.00, c. 7, exp. 11, AGN.
 2. “Ciudadano,” 22 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 6, AGN.
 3. Poniatowska, Nothing, Nobody, 11.
 4. “Situación que prevalece en la Col. Morelos y zonas aledañas, respecto al movimiento telúrico ocurrido hoy,” 19 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 5, AGN; ve “Situación que prevalece con motivo de los movimientos telúricos,” 23 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 6, AGN.
 5. “Kurban”, deprem kurbanlarına atıfta bulunmak için kullanılan İspanyolca damnificado kelimesinin çevirisidir. Ancak bu kusurlu bir çeviridir, çünkü İspanyolca kelime İngilizce karşılığı gibi mağduriyet anlamına gelmemektedir. Protesto hareketine katılan bölge sakinleri mağdur edilmemiş, aksine güçlendirilmiştir.
 6. Cantú Chapa, Tlatelolco.
 7. “Por medio de la presente,” 24 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 7, AGN.
 8. “Entrevista realizada por el corresponsal en México,” 25 Eylül 1985, DFS, 009- 031-003, legajo 7, AGN.
 9. Aktaran Poniatowska, Nothing, Nobody, 73-77.
 10. “Tras el porqué del por qué,” Obras, Kasım 1985, MMH, 32.05.00.00, c. 1, exp. 3, AGN.
 11. “Ciudad de México: Vulnerabilidad y alto riesgo,” Punto Crítico, Aralık 1985, MMH, 32.05.00.00, c. 2, exp. 6, AGN.
 12. “Información del frente nacional contra la represión,” 25 Eylül 1985, DFS, 009- 031-003, legajo 7, AGN.
 13. Gustavo Suárez, “Movimiento del sistema,” Insurgencia Popular, Ekim 1985, MMH, 32.03.00.00, c. 2, exp. 17, AGN.
 14. “Información del Frente Nacional contra la Represión,” 25 Eylül 1985, DFS, 009- 031-003, legajo 7, AGN.
 15. “Actividades de militantes del PMT,” 26 Eylül 1985, DFS, 009-031- 003, legajo 8, AGN.
 16. “Arbitrario desalojo en el Churubusco,” El Tlatelolco, 18 Eylül 1986, MMH, 32.01.00.00, c. 4, exp. 11, AGN.
 1. “Al pueblo de México,” 1 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 10, AGN.
 2. Davis, “Reverberations,” 269.
 3. “Situación que prevalece con motivo de los movimientos telúricos,” 15 Aralık 1985, DFS, 009-031-003, legajo 32, AGN.
 4. Aguilar Zinser, Morales ve Peña, Aún tiembla, 33.
 5. “Los manifestantes que se dirigen a la residencia oficial de los Pinos,” 27 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 8, AGN.
 6. Sadece Tlatelolco’da 102 binadan 43’ü tamamen yıkılmıştır. Davis, “Reverberations,” 268.
 7. “Situación que prevalece con motivo de los movimientos telúricos,” 23 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 6, AGN.
 8. “¡De nuevo quieren manchar Tlatelolco!”, 22 Eylül 1985, DFS, 009- 031-003, legajo 6, AGN.
 9. “Al dirigirnos a usted,” 23 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 8, AGN.
 10. “Situación que prevalece con motivo de los movimientos telúricos,” 23 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 6, AGN; “Al dirigirnos a usted,” 23 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 8, AGN; Frente de Residentes de Tlatelolco, “Como es de su conocimiento,” 7 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 11, AGN.
 11. “Al dirigirnos a usted,” 23 Eylül 1985, DFS 009-031-003, legajo 8, AGN.
 12. “Tlatelolco: A la hora de los sismos,” Punto Crítico, Aralık 1985, MMH, 32.05.00.00, c. 2, exp. 6, AGN.
 1. Poniatowska, Nothing, Nobody, 255.
 2. Coo, “Después de la caída,” 43. 1983 yılında SAHOP’un adının SEDUE olarak değiştirildiğini unutmayın; bunlar şehir planlamasından sorumlu federal birimlerdi. Kentsel planlama politikaları hakkında bakınız Garza, Una década de planeación; ve Ward, Mexico City, özellikle 159-186.
 3. “Extracto de información,” 22 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 6, AGN.
 4. Davis, “Reverberations”; CEPAL, “Daños causados.”
 5. “El terremoto: Heroísmo y corrupción,” Contenido, Aralık 1985, MMH, 32.05.00.00, c. 1, exp. 7, AGN.
 1. Ve bu sistem depremden sonra da devam etti. Örneğin, afet bölgesinde yaşayan bir gazeteci, evinin onarıma ihtiyacı olup olmadığını tespit etmek için yetkilileri arayarak evinin yapısal incelemesini istedi. Müfettiş geldiğinde gazeteci onu şehrin basın irtibat görevlilerinden biri olarak tanıdı; gazeteci bu sözde teknisyen tarafından verilen birçok basın brifingine katılmıştı. Teknisyen / basın irtibat görevlisi, denetimleri yürütecek yeterli sayıda eğitimli personel olmadığını açıkladı. Bu gibi sayısız örnek, bölge sakinleri ile hükümet arasındaki çatışmayı yoğunlaştırdı; çünkü bölge sakinleri, yolsuzluğun etkileri bu kadar yıkıcı bir şekilde kendini gösterdikten sonra bile hükümetin yöntemlerini değiştirmediğini fark etti. “Se han detectado anomalías en las supervisiones de las construcciones afectadas por los sismos,” 7 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 11, AGN.
 2. Mexico City’nin siyasi yapısı hakkında bkz: Davis, Urban Leviathan; ve Ward, Mexico City.
 3. Gustavo Suárez, “Movimiento del sistema,” Insurgencia Popular, Ekim 1985, MMH, 32.03.00.00, c. 2, exp. 17, AGN.
 4. “El terremoto: Heroísmo y corrupción,” Contenido, Aralık 1985, MMH,

32.05.00.00, c. 1, exp. 7, AGN.

 1. Núñez de la Peña ve Orozco, El terremoto, 124.
 2. “Mitin-plantón silencioso de la unión de vecinos y damnificados ’19 de septiembre,'” 8 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 12, AGN.
 3. “Asamblea plenaria del PRS en el DF,” 28 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 9, AGN.
 4. Frente de Residentes de Tlatelolco, “Como es de su conocimiento,” 7 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 11, AGN.
 5. “Asamblea informativa en la Plaza de las Tres Culturas,” 3 Ekim 1985, DFS, 009- 031-003, legajo 10, AGN.
 6. “Textos de telegramas que se enviarán mañana,” 23 Ekim 1985, DFS, 009-031- 003, legajo 19, AGN.
 7. “Tlatelolco: A la hora de los sismos,” Punto Crítico, Aralık 1985, MMH,

32.05.00.00, c. 2, exp. 6.

 1. Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız Coo, “Después de la caída,” 44-54.
 2. El Tlatelolco, 6 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 11, AGN.
 3. “Al dirigirnos a usted,” 23 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 8, AGN.
 4. Coo, “Después de la caída,” 50 (italikler eklenmiştir).
 5. “Al dirigirnos a usted,” 23 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 8, AGN.
 6. Bkz. örneğin, Eckstein, “Poor People versus the State and Capital,” 345.
 7. “Situación que prevalece en ayuda a los damnificados en Tlatelolco por parte del PSUM y el PRT,” 26 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 8, AGN.
 8. Frente de Residentes de Tlatelolco, “Como es de su conocimiento,” 7 Ekim 1985, DFS, 009-031-03, legajo 11, AGN; “Situación que prevalece con motivo de los movimientos telúricos,” 23 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 6, AGN. Barry Carr PPS’yi “sadık sol” olarak tanımlamaktadır. Meksika’daki sol siyasi partilerin tarihi hakkında daha fazla bilgi için bkz. örneğin Carr, Marxism and Communism.
 9. “Alas 12:45 hs. del día de hoy,” 24 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 7, AGN.
 10. “Antecedentes de los principales líderes y militantes en las colonias populares,” Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 22, AGN.
 11. “Frente de residentes de Tlatelolco,” 18 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 17, AGN.
 12. Serna ve CUD, ¡Aquí nos quedaremos!, 45.
 13. “Frente de residentes de Tlatelolco,” 18 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 17, AGN.
 14. “Un año después, hay que reforzar el trabajo organizativo,” El Tlatelolco, 18 Eylül 1986, MMH, 32.01.00.00, c. 4, exp. 11, AGN.
 15. “Situación que prevalece en la unidad Nonoalco-Tlatelolco,” 18 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 17, AGN. Bu durum depremden önce de bir sorun teşkil ediyordu. Tlatelolco’da yayınlanan Unidad Urbana adlı bültenin Temmuz-Ağustos sayısında yer alan bir makale, bina sakinlerinin, bina yöneticilerinin devlet kurumlarıyla imzaladıkları ve binayı kat mülkiyeti statüsüne geçiren sözleşmelerin yasallığına itiraz ettiklerini ortaya koymaktadır. Unidad Urbana, Temmuz-Ağustos 1985, DFS, 009-031-003, legajo 31, AGN.
 16. Depremin ortaya çıkardığı pek çok yolsuzluk vakası arasında, şehir merkezinde konfeksiyon işçilerinin çalıştığı atölyelerin ortaya çıkarılması en kötü şöhrete sahip olanlardan biriydi. Depremin hemen ardından polis ve ordu fabrika sahiplerinin dikiş makinelerini kurtarmasına yardım ederken, terziler enkazın altında canlı canlı gömülü kaldı. Davis, “Reverberations,” 267-269.
 17. Mağdur hareketi diğer sosyal örgütlerle birlikte çalıştı. Şehirdeki üniversitelerden ve hazırlık okullarından öğrenci grupları kurtarma çalışmalarına ve siyasi seferberliğe katılmış olsalar da mağdur hareketinde baskın bir güç değillerdi. Bir aktivist bazı öğrenci örgütlerinin kendilerini hareketin lideri ilan etmelerinden yakındı. Bkz: Serna ve CUD, ¡Aquí nos quedaremos!, 73. Daha yaygın olarak, mağdur hareketi, uluslararası erişimleri nedeniyle yardım toplama ve dağıtma konusunda iyi donanımlı olan dini kuruluşlarla birlikte çalıştı. Başpiskoposluk, şehrin dört bir yanına dağıttığı broşürlerde herkesi kurtarma çalışmalarına yardım etmeye çağırdı. Mağdurları ve onların örgütlerini destekledi ve yetkilileri taleplerine hızlı ve yetkin bir şekilde yanıt vermeye çağırdı. Tlatelolco’daki aktivistlerin çoğu, başpiskoposluk, Cizvitler ve diğer önde gelen dini örgütlerle rahat ve saygılı bir ilişki içinde olan ateistlerdi. Özgürlük teolojisinden ilham alan rahipler tabandan gelen harekete katkıda bulundu ve dini kuruluşlar sıklıkla buluşma yerleri sağladı. Ancak bazı aktivistler Katolik Kilisesi ile yakın çalışma konusunda endişelerini dile getirirken, Kilise de Komünist Parti’nin önde gelen üyeleriyle çalışma konusunda çekingen davrandı. Ayrıca Kilise, siyasi faaliyetlerine yönelik anayasal yasak nedeniyle mağdur örgütleriyle resmi ilişkilere girmekten çekinmiştir. Bkz: Serna ve CUD, ¡Aquí nos quedaremos!, 48-50, 77-80; Mensaje guadalupano a los damnificados del Valle de México, Aralık 1985, DFS, 009-031-003, legajo 32, AGN; ve “Coordinadora única de damnificados,” 23 Aralık 1985, DFS, 009-031-003, legajo 33, AGN.
 18. Serna ve CUD, ¡Aquí nos quedaremos!, 72-75. Dünyaca ünlü opera sanatçısı Plácido Domingo’nun Nuevo León’daki binada yaşayan bir ailesi olması ve olay sonrasında Tlatelolco’da bulunması da acı vermedi.
 19. “Situación que prevalece con motivo de los movimientos telúricos,” 23 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 6, AGN; “Asamblea informativa del STUNAM,” 24 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 7, AGN.
 20. Serna ve CUD, ¡Aquí nos quedaremos!, 49, 72-75.
 21. Poniatowska, Nothing, Nobody, 11.
 22. “Extracto de información,” 22 Eylül 1985, DFS, 009-031-003, legajo 6, AGN.
 23. “Estrategia política en Tlatelolco,” 5 Mart 1986, MMH, c. 161, exp. 5, AGN.
 24. Ibid.
 25. “Edificio Nuevo León,” Mayıs 1986, MMH, c. 162, exp. 2, AGN; “Edificio Nuevo León,” 9 Eylül 1986, MMH, c. 162, exp. 4, AGN.
 26. “Movimientos internos,” 5 Mart 1986, MMH, c. 161, exp. 5, AGN.
 27. Subcomité de movilización social para la defensa civil Comité de Reconstrucción del Área Metropolitana, “Conclusiones,” 1986, MMH, 30.00.00.00, c. 4, exp. 5, AGN.
 28. “¿Qué pueden hacer Las Brigadas Juveniles de Solidaridad Social?”, Ekim 1985, MMH, 30.00.00.00, c. 4, exp. 5, AGN.
 29. “Coordinadora de Tlatelolco,” 20 Kasım 1985, DFS, 009-031-003, legajo 28, AGN; DFS, “Datos de los principales dirigentes,” 25 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 20, AGN; “Conferencia de prensa del Dr. Cuauhtémoc Abarca Chávez,” 16 Kasım 1985, DFS, 009-0310-003, legajo 26, AGN.
 30. “Entrevista con cinco dirigentes de Tlatelolco,” El Tlatelolco Semanal, 18 Aralık 1985, MMH, 32.01.00.00, c. 6, exp. 4, AGN.
 31. Serna ve CUD, ¡Aquí nos quedaremos!, 95.
 32. “Informe de la dinámica post-sísmica macrosismos del 19 y 20 septiembre 1985,” MMH, 30.00.00.00, c. 5, exp. 4, DDF, AGN.
 33. “Proyecto de ‘Clases Medias,'” Ağustos 1986, MMH, c. 215, exp. 5, AGN.
 34. Ibid.
 35. Ibid. (büyük harfler orijinalinde).
 36. Ibid.
 37. Ibid.
 38. CEPAL, “Daños causados.”
 39. Partido Laboral Mexicano, Reconstruir y salvar vidas es la prioridad, 1 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 11, AGN.
 40. Eckstein, “Poor People versus the State,” 343.
 41. “¡Por fin!,” El Tlatelolco, 13 Mart 1986, MMH, 32.01.00.00, c. 6, exp. 3, AGN.
 42. “Hoy te cumple,” [yaklaşık 1986], MMH, 30.00.00.00, c. 9, exp. 3, DDF, AGN.
 43. Yeni konutların satın alma maliyeti asgari ücrete sabitlenmiş olsa da, yoksul mahallelerdeki pek çok aile için aylık konut giderlerinde önemli bir artış teşkil etmiştir. Eckstein, “Poor People versus the State,” 339.
 44. Monsiváis, Entrada libre, 109’da alıntılanmıştır (kaynak belirtilmemiştir).
 45. “Expropiaciones,” 17 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 16, AGN.
 46. A.g.e.; “Expropiaciones,” 17 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 21, AGN.
 47. Bu örnekler ve diğerleri “Expropiaciones,” “Expropiación de predios,” ve “Predios que aparecen . . .” dosyalarında bulunabilir. .”, hepsi 17 Ekim 1985’te toplanmıştır, DFS, 009-031-003, legajo 16, AGN.
 48. “Expropiaciones,” 17 Ekim 1985, DFS, 009-031-003, legajo 16, AGN.
 49. “Convenio de concertación democrática para la reconstrucción,” 13 Mayıs 1986, MMH, 30.00.00.00, c. 5, exp. 11, AGN.
 50. Davis, “Reverberations,” 272.
 51. Ibid.
 52. “Ante la expropiación, ¿quién quiere construir?,” Expansión, 11 Aralık 1985.
 53. Davis bunun etkilerinin depremden yirmi yıl sonra görülmeye başladığını anlatmaktadır. Davis, “Reverberations,” 272.
 54. Doğal (ve diğer) felaketlerin büyük sermayenin çıkarlarını ilerletmek için nasıl manipüle edildiğine dair bir analiz için bkz: Klein, Shock Doctrine.
 55. Carr, Marksizm ve Komünizm, 302; Bruhn, Taking on Goliath. 103. Serna ve CUD, ¡Aquí nos quedaremos!, 150-153.
 56. A.g.e., 139.
 57. A.g.e., 147 (italikler eklenmiştir).
 58. Ibid.
 59. Gómez Tagle, “Public Institutions and Electoral Transparency,” 89-91. Seçim reformlarının derinlemesine analizi bu kitabın kapsamı dışındadır. Örneğin Middlebrook, Dilemmas of Political Change in Mexico’daki makalelere bakınız.
 60. Middlebrook, “Mexico’s Democratic Transitions,” 15-17. Julia Preston ve Sam Dillon, Colosio’nun suikastı hakkındaki spekülasyonların PRI’nın kamuoyundaki imajına nasıl zarar verdiğini anlatmaktadır: “Kamuoyu için suikast, Salinas’ın kışkırttığı hırs ve kıskançlıklara kapılan iktidar partisinin kendi kendini yok ettiğinin bir işaretiydi.” Bir komplo olduğuna dair söylentilere rağmen, altı yıllık bir soruşturmanın ardından özel savcı silahlı saldırganın tek başına hareket ettiği sonucuna vardı. Preston ve Dillon, Meksika’yı Açmak, 231-232.
 61. Gómez Tagle, “Public Institutions and Electoral Transparency,” 91-95. 110. Buendía, “Changing Mexican Voter,” 118-119, tablo 4.3.
 62. Gilbert, Meksika’nın Orta Sınıfı, 84-92.
 63. Crespo, “Meksika’da Parti Rekabeti.”
 64. Middlebrook, “Mexico’s Democratic Transistions,” 11-13; Olvera, “Civil Society in Mexico,” 412-19.
 65. Carlos Monsiváis, “Organizaciones populares y resistencia a su acción,” Proceso, 9 Kasım 1985.
 1. Monsiváis, Entrada libre, 11.
 2. A.g.e., 13. Monsiváis’in yorumu geniş kabul gördü; örneğin Elena Poniatowska da sivil toplumun doğuşuna atıfta bulundu. Ancak pek çok kişi sivil toplumun sözde “yeniliğine” itiraz etti. Sonuçta, eğer sivil toplum 1985 depreminden sonra “doğduysa”, bunun anlamı PRI’nin o tarihten önce her şeyi kapsayan bir Leviathan olduğudur; böyle bir niteleme, bu kitapta analiz edilen siyasi mücadelelerin gösterdiği gibi, sadece tarih dışı olmakla kalmaz, aynı zamanda siyasi mücadele tarihini sildiği için siyasi açıdan da rahatsız edici olur. Pek çok akademisyen deprem protestoları ile daha önceki kentsel protesto biçimleri arasındaki bağlantıların izini sürmüş ve sivil toplum olarak adlandırılan hareketin anka kuşu misali enkazdan çıkmadığını, bunun yerine uzun bir kentsel protesto geçmişinden beslendiğini göstermiştir. Örneğin Ligia Tavera-Fenollosa, diğerlerinin yanı sıra, sivil toplumun depremden önce de var olduğunu ve mağdur hareketinin gücünü yerleşik bir protesto ideolojisinden aldığını savunmaktadır. Bu çalışmalar, yoksul ve işçi sınıfı bölgelerindeki kentsel protesto tarihini aydınlatmada yardımcı olsa da, orta sınıf protestosunu açıklamamaktadır. Poniatowska, Nothing, Nobody, 310; Tavera Fenollosa, “Social Movements and Civil Society.”
 3. 1990’ların başında yazan Jean Cohen ve Andrew Arato, “sivil toplumun dirilişi, yeniden ortaya çıkışı, yeniden doğuşu, yeniden inşası veya rönesansını içeren ifadelerin günümüzde nasıl tekrar tekrar duyulduğunu” anlatmaktadır. Cohen ve Arato, kavramın popülerliğini, diğer şeylerin yanı sıra, 1980’lerin başında ortaya çıkan antistatizme bağlamaktadır. Cohen ve Arato, Civil Society and Political Theory, 29. Mexico City depremi üzerine yapılan çalışmaların çoğu, 1980’ler ve 1990’larda Latin Amerika’da sivil toplum ve toplumsal hareketlere ilişkin geniş bir literatüre aittir. 1970’ler ve 1980’ler üzerine çok az tarihsel çalışma olduğundan, depreme ve daha geniş anlamda toplumsal hareketlere ilişkin akademik analizlerin çoğu sosyologlar, siyaset bilimciler ve antropologlar tarafından yapılmıştır. Benim atıfta bulunduğum literatür şunları içermektedir: Alvarez, Dagnino ve Escobar, Cultures of Politics / Politics of Cultures; Alvarez ve Escobar, The Making of Social Movements in Latin America; Cohen ve Arato, Civil Society and Political Theory; Eckstein, Power and Popular Protest; Foweraker ve Craig, Popular Movements and Political Change in Mexico; Haber, Power from Experience; Tavera-Fenollosa, “Social Movements and Civil Society”; ve Meksika’daki kamusal entelektüellerin ve aktivistlerin depremle ilgili çeşitli çağdaş yayınları.
 4. Cohen ve Arato, kavramın işleyen bir tanımını sunmaktadır: “Biz ‘sivil toplumu’ ekonomi ve devlet arasındaki sosyal etkileşim alanı olarak anlıyoruz; bu alan her şeyden önce mahrem alandan (özellikle aile), dernekler alanından (özellikle gönüllü dernekler), sosyal hareketlerden ve kamusal iletişim biçimlerinden oluşur. Modern sivil toplum, kendi kendini oluşturma ve kendi kendini harekete geçirme biçimleri aracılığıyla yaratılır. Toplumsal farklılaşmayı istikrarlı hale getiren yasalar ve özellikle de öznel haklar aracılığıyla kurumsallaşır ve genelleşir. Öz-yaratıcı ve kurumsallaşmış boyutlar ayrı ayrı var olabilirken, uzun vadede hem bağımsız eylem hem de kurumsallaşma sivil toplumun yeniden üretimi için gereklidir.” Cohen ve Arato, Sivil Toplum ve Siyaset Teorisi, ix.
 5. Alvarez, Dagnino ve Escobar, Cultures of Politics / Politics of Cultures, 17. Çoğu akademisyen, sivil toplumun demokratik olmayan, ırkçı, cinsiyetçi ve dışlayıcı olabileceğini ve özerklik merkezi bir unsur olsa da sivil toplum, devlet ve piyasa arasında genellikle önemli bağlantılar olduğunu vurgulayarak bu terimi idealize etmeye karşı çıkmaktadır.
 6. Eckstein, “Poor People versus the State and Capital,” 338.
 7. A.g.e., 338 n.8.
 8. Hellman, “The Study of New Social Movements,” 56.
 9. Örneğin Paul Haber, Meksika’daki kent yoksulları ve toplumsal hareketler üzerine çalışmaya karar verdiğini anlatıyor: “Biz farklı yaşamak istiyoruz. Birçoğumuz için bu, sosyalist bir idealin, demokratik bir sosyalizmin peşinden gitmek anlamına geliyor. . . . Toplumsal hareketler kısmen çekicidir, çünkü yaşama biçimimizde korkunç derecede yanlış bir şeyler olduğunu ve bu konuda bir şeyler yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini çok açık bir şekilde ilan ederler.” Haber, Deneyimden Gelen Güç, vii.
 10. Orta sınıflara yönelik akademik ilginin eksikliğinin bir diğer nedeni de akademisyenlerin ve özellikle de siyaset felsefecilerinin burjuva siyasi öznelliği ile sivil toplumun klasik birleştirilmesine karşı gösterdikleri ihtiyatla ilişkilendirilebilir. Örneğin Cohen ve Arato, burjuva özneyi hem kamusal alanın hem de sivil toplumun felsefi tanımlarından dikkatle ayırmaktadır. Öyle görünüyor ki bu ayrıştırma, çağdaş bir sivil toplum teorisinin ana hatlarının çizilebilmesi için gereklidir. Son dönem Latin Amerika siyasi hareketlerinin analizlerinde orta sınıfların yer almaması, klasik siyaset felsefesinin burjuva öznesinden duyulan bu rahatsızlığın istenmeyen bir sonucu olabilir. Cohen ve Arato, Civil Society and Political Theory, özellikle 2. ve 3. bölümler. 2 ve 3. Daha olumlu açıklamaların aksine Sergio Zermeño, 1970’ler ve 1980’lerdeki ekonomik yer değiştirmelerin popüler bir öznenin ortaya çıkmasına yol açmadan dışlananların çoğalmasına neden olduğunu savunmaktadır. Bunun yerine, bu on yıllardaki siyasi hareketlenmelerin -eğer herhangi bir grubu güçlendirdiyse- halk sınıflarını değil, orta sınıfları güçlendirdiğini öne sürüyor. Zermeño, “Crisis, Neoliberalism, and Disorder,” 168-169. Meksika’nın önde gelen sosyologlarından biri olan Zermeño’nun çok az sayıdaki şüpheci sesten biri olması dikkat çekicidir. Gerçekten de 2008’de UNAM’da 1968 öğrenci hareketini anmak için düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldım; burada da Zermeño 1968’in mirası hakkındaki şüpheciliğinde neredeyse tek başınaydı.
 1. Burada Grégory Quenet’nin eski rejim Fransa’sında tarihsel olaylar olarak depremler üzerine yazdığı tarihten yararlanıyorum. Lizbon’daki 1 Kasım 1755 depremini tartışan Quenet, bu depremin Avrupa çapında etki yaratan ilk deprem olmasına rağmen, modern tarihin en büyük ya da en zarar verici doğal felaketi olmadığına dikkat çeker. Lizbon depremini bir Avrupa olayına dönüştüren şeyin Voltaire’in sonraki yazıları olduğunu öne sürer. Quenet, Tremblements de terre, 9.
 2. Benjamin, “Theses on the Philosophy of History,” 262.
 3. Bu kitabı spor etkinlikleriyle başlatmak ve bitirmek için yola çıkmadım. Ancak 1968 Olimpiyat oyunları ve 1986 Dünya Kupası uygun birer kitap sonu oldu ve bu iki olay bu çalışmanın bazı temalarını özetliyor. PRI, başkent sokaklarında yüzlerce öğrencinin katledilmesinden sadece haftalar sonra Olimpiyat gösterisini fazla tartışma yaratmadan gerçekleştirmeyi başardı. Buna karşılık 1986’da Miguel de la Madrid, Dünya Kupası’nın açılış töreninde orta sınıf Meksikalılar tarafından reddedildi- hatta kınandı. Aradan geçen on sekiz yılda çok şey değişmişti. Yaklaşık yirmi yıllık yaygın hoşnutsuzluk, keyifsizlik ve seferberlik orta sınıfların ve PRI’nın siyasi kültürünü yeniden şekillendirmişti. Bir başka tezat: 1970 Dünya Kupası’nın yine Azteca Stadyumu’ndaki açılış törenlerinde Başkan Gustavo Díaz Ordaz yuhalanmıştı. 1970 chiflado’su (yuhalama) devlet destekli terörün travmasını ifade ediyordu; 1986 chiflado’su ise ekonomik terörün travmasını ifade ediyordu.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*