Davos 2023: Microsoft CEO’su Satya Nadella ile Söyleşi

bas ekonomistlerin gozunden genel gorunum

Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu Klaus Schwab, Microsoft’un CEO’su Satya Nadella ile bir söyleşi gerçekleştirdi. İkili teknolojik gelişmenin mevcut durumunu tartıştıkları bu söyleşide, özellikle de yapay zeka ve kuantum bilişim gibi alanlarda üstel büyümenin S eğrisine incelediler. Nadella şu anda teknolojinin yayılma ve yayılma noktasında olduğumuza ve teknoloji endüstrisinin, işletmelerin daha azıyla daha fazlasını yapmalarına yardımcı olmak için yazılımı deflasyonist bir güç olarak kullanmanın yollarını bulmasının önemli olduğuna inanıyor. Ayrıca yapay zekanın yeni bir eğrinin başlangıcında olduğunu ve devrim yaratacak yeni teknolojilerin ortaya çıktığını belirtiyor.

Nadella ayrıca, üretim ve enerji verimliliği gibi olgunluğa ulaşan ve gerçek sonuçlar göstermesi için kullanılması gereken bazı teknolojiler olduğunu da belirtiyor. Yapay zekanın birçok sektörde devrim yaratma potansiyeline sahip olduğuna ve şirketlerin gelecekte rekabetçi kalabilmek için bu teknolojiye şimdiden yatırım yapmalarının önemli olduğuna inanıyor. Nadella ayrıca, yapay zekânın bir bütün olarak topluma fayda sağlaması için sorumlu ve etik bir şekilde kullanılmasının öneminin altını çiziyor. Genel olarak Nadella, teknolojik ilerlemelerin çeşitli sektörlerde üretkenliği ve verimliliği artırması için büyük bir potansiyel görüyor, ancak aynı zamanda sorumlu ve etik uygulama ihtiyacını da vurguluyor.

Klaus Schwab, yapay zeka ile bir devrim yaşanmasından korkulduğunu ve bu teknolojilerin toplum odaklı ve insan merkezli kalmasını sağlamak için adımlar atılması gerektiğine inanıyor. Satya Nadella da bu görüşe katılıyor ve Microsoft’ta insanları daha fazlasını yapmaları için güçlendirmek üzere teknolojiyi nasıl kullanacakları konusunda çok düşündüklerini belirtiyor. Yapay zekanın insanlara işlerinde nasıl yardımcı olabileceğine ve hayatlarını nasıl kolaylaştırabileceğine dair örnekler veriyor, ancak yapay zeka teknolojisinin tasarımında güvenliğin önemini vurguluyor. Ayrıca, teknolojinin yayılmasının her zamankinden daha hızlı gerçekleştiğini ve yapay zekanın istenmeyen sonuçlarını önlemek için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtiyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, yapay zekâ (AI) teknolojisinin insanları daha fazlasını yapmaları için güçlendirecek şekilde kullanılması gerektiğine inanıyor. Bir yazılım geliştiricisi için kodun %80’ini üreten ve geliştiricinin kontrolü kaybetmeden daha üretken olmasını sağlayan bir araç olan “kalk yardımcı pilot” örneğini veriyor. Nadella ayrıca yapay zeka teknolojisinin dünyanın uzak bölgelerine internet veya bulut gibi önceki teknolojilerden çok daha hızlı ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte, istenmeyen sonuçları önlemek için YZ güvenliğini göz önünde bulundurmanın ve YZ teknolojisini yerleşik güvenlikle tasarlamanın önemini vurguluyor.

Ayrıca, dil çevirisine yardımcı olmak için GPT’nin (büyük bir dil modeli) kullanılması ve kırsal kesimdeki Hintli bir çiftçinin bir hükümet programına erişmesine yardımcı olunması gibi YZ teknolojisindeki ilerlemelerin toplum üzerinde olumlu bir etkisi olabileceğini belirtiyor. Nadella, YZ teknolojisinin dünyanın uzak bölgelerine internet veya bulut gibi önceki teknolojilerden çok daha hızlı ulaşma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Ayrıca, YZ güvenliğini göz önünde bulundurmanın ve istenmeyen sonuçları önlemek için YZ teknolojisini yerleşik güvenlikle tasarlamanın önemini vurguluyor.

Özetle Nadella, YZ teknolojisinin insanları güçlendirerek ve yaşamlarını iyileştirerek toplumda devrim yaratma potansiyeline sahip olduğuna inanıyor. Ancak, YZ güvenliğini göz önünde bulundurmak ve YZ teknolojisini toplum için güvenli ve faydalı olacak şekilde tasarlamak önemlidir. Nadella ayrıca, YZ teknolojisinin dünyanın uzak bölgelerine önceki teknolojilerden daha hızlı ulaşarak geçmişte geride kalmış olabilecek insanlara fırsatlar sunma potansiyeline de dikkat çekiyor.

Klaus Schwab, Satya Nadella ve üçüncü bir konuşmacı siber güvenlik konusunu ve bunun dijital altyapıya olan güveni nasıl zayıflattığını tartışıyor. Güvenlikte sıfır güven yaklaşımının gerekliliğini, bir ihlalin meydana geleceği varsayımını ve savunmaya odaklanılması gerektiğini tartışıyorlar. Satya Nadella, Microsoft’un siber suçlara karşı uçtan uca bir altyapı geliştirdiğinden ve Ukrayna’daki gibi durumlara müdahale etmek için topladıkları istihbarat sinyallerini nasıl aktif olarak kullandıklarından bahsediyor. Klaus Schwab, çoğu şirketin siber güvenlik açısından neden henüz olması gereken seviyede olmadığını soruyor ve güvenliğin nasıl artırılabileceğine dair tavsiyeler istiyor. Üçüncü konuşmacı, güvenli olmanın bir yolu olarak bulutu kullanmayı öneriyor. Enerji sürdürülebilirliği ve enerji dönüşümü konusunu da tartışan konuşmacılardan Satya Nadella, Microsoft’un 2050 yılına kadar karbon negatif olmak istediğini belirtirken, Klaus Schwab teknolojinin diğer şirketlerin enerji güvenliğini sağlamalarına nasıl yardımcı olabileceği konusunda tavsiyeler istedi.

Satya Nadella, şirketlerin altyapılarını çağdaşlaştırmak ve siber suç faaliyetleriyle mücadeleye uygun ortamlarda çalıştırmak için yatırım yapmalarını öneriyor. Ayrıca siber suçlarla daha etkin mücadele edebilmek için iş birliğinin ve istihbarat sinyallerinin paylaşılmasının önemini vurguluyor. Enerji sürdürülebilirliği ve dönüşümü konusunda ise şirketlere karbon ayak izlerini azaltmaya odaklanmalarını ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmalarını tavsiye ediyor. Ayrıca teknolojinin, enerji tasarruflu çözümler geliştirip uygulayarak ve enerji kullanımını optimize etmek için verileri kullanarak bu konuda bir rol oynayabileceğinden bahsediyor. Microsoft’un diğer şirketlere enerji dönüşümlerinde yardımcı olmak için kendi kaynaklarını ve teknolojisini kullanmaya kararlı olduğunu da vurguluyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, teknolojinin ekonomi üzerindeki etkisini tartışıyor. Nadella, teknoloji endüstrisinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtiyor, ancak dijital teknolojinin ekonomik büyümeyi artırmaya yardımcı olabileceğine inanıyor. Schwab da aynı fikirde ve teknolojinin bir sonraki aşamasının, eğitim ve tarım gibi henüz kullanılmadığı alanlarda uygulanmasına odaklanması gerektiğini ekliyor. Her ikisi de teknolojinin ileride ekonomik büyümede önemli bir rol oynayacağı konusunda hemfikir.

Ayrıca kuantum bilişim alanındaki gelişmeleri ve genel amaçlı kuantum bilişim için istikrarlı bir kübit sistemi oluşturmanın önemini tartıştılar. Nadella geçen yıl bu alanda bazı atılımlar yapıldığını ve kuantum için yazılım yığınının aktif olarak inşa edildiğini belirtiyor. Schwab, son on yıldaki teknoloji patlamasının Microsoft gibi şirketler tarafından yönlendirildiğini belirtiyor ve teknoloji endüstrisinin mevcut iş modelinin sona erip ermediğini ve yeni bir modelle değiştirilmesi gerekip gerekmediğini soruyor. Nadella, pandemi sırasında talepte bir miktar normalleşme olacağını, ancak genel GSYH büyümesine katkısı nedeniyle teknoloji harcamalarının GSYH yüzdesi olarak gelecekte artacağına inandığını söyleyerek yanıt veriyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, iş birliğini ve öğrenmeyi geliştirmek için megavarlar ve yapay zekâ gibi teknolojilerin bir araya getirilmesinin potansiyelini tartışıyor. Nadella, bu teknolojilerin insanların birlikte öğrenmesine nasıl yardımcı olabileceğinden ve yapay zekanın kavramsal hataları teşhis etmeye nasıl yardımcı olabileceğinden bahsediyor. Schwab da aynı fikirde ve yapay zekâ aracılığıyla sanal iş birliğine tesadüfi özellikler katmanın öneminden bahsediyor. İkili ayrıca işin geleceğini ve uzaktan çalışmanın üretkenlik üzerindeki etkisini de tartışıyor. Nadella, bir “üretkenlik paranoyası” olduğundan ve kuruluşların nasıl elde edildikleri konusunda dogmatik olmak yerine sonuçlara odaklanmaları gerektiğinden bahsediyor. Ayrıca, insanların politikalar için değil, diğer insanlar için işe geldiklerini ve liderlerin kurum içindeki bağlantıları geliştirmeye yardımcı olacak yumuşak beceriler geliştirmeleri gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, çalışanların şirketin misyon ve değerlerine bağlı olduğunu hafife almamanın önemine de değiniyor.

Kaynak:

Kullanılan araçlar: Söyleşinin ses kaydından yazıya çevrim için Microsoft Office 365 Word, özeti çıkartmak için de ChatGPT kullanıldı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*