Uygulama Bağımlılığı Nedir?

Uygulama Bagimliligi Nedir
Uygulama Bagimliligi Nedir

Uygulama bağımlılığı nedir? Uygulama bağımlılığı neden önemlidir? Uygulama bağımlılığı haritalama süreci nedir? Uygulama bağımlılığı haritalaması için kullanılacak araçlar nasıl olmalıdır? Bilgi Teknolojileri (BT) Operasyon yönetim sürecinin en önemli konularından birisi olan Uygulama Bağımlılığı Haritalama konusuyla ilgili daha bir çok soruya cevap bulabileceğiniz bu rehberi ilginize sunuyoruz.

Bilgi Teknolojilerindeki (BT) karmaşıklık katlanarak artmaktadır.

İnovasyon dürtüsü, yeni teknolojilerin hızla benimsenmesini ve buna bağlı olarak bulut bilişime, açık kaynaklı yazılıma ve uygulama mimarisine yönelik bir mikro servis yaklaşımına doğru evrilmektedir.

Sonuç olarak, modern bilgi sistemleri artık dinamik hibrit bulut ve çoklu bulut altyapısı genelinde hem fiziksel hem de sanal ortamlarda barındırılan şaşırtıcı bir karşılıklı bağımlılık dizisine sahiptir.

Uygulama bağımlılığı haritalama (Application Dependency Mapping – ADM), BT operasyon ve yazılım geliştirme ekiplerinin bu karmaşıklığın üstesinden gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmış bir BT sürecidir.

Ancak ADM tam olarak nedir? Neden önemlidir? Ve hangi durumlarda bu haritalara ihtiyaç duyarız?

Bu rehber, ADM’nin temel kavramlarını öğrenmenin yanı sıra doğru ADM çözümünü seçerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini yanıtlar.

Bunlara ilave olarak, haritalama sürecine yardımcı olabilecek ve bağımlılık sorunlarının ortaya çıkmasını önleyebilecek bazı en iyi uygulamaları bulacaksınız.

Temel ADM Kavramları

Uygulama Bağımlılıkları nelerdir?

Uygulama geliştirme bağlamında, bağımlılıklar, bir uygulamanın amaçlandığı gibi çalışabilmesi için gerekli çeşitli bileşenlerdir. Bağımlılıklar şunları içerir:

 • Yazılım kodları
 • Yazılım geliştirme kütüphaneleri ve çerçeveleri (framework)
 • Özel yazılımlar
 • Dosya ve veritabanı sistemleri
 • İşletim sistemleri
 • Sunucular ve ağlar
 • Sürücüler
 • Betik (script) dillerinin belirli sürümleri

Bağımlılıklar, özellikle yazılım kütüphaneleri ve çerçeveleri özelinde, iki ucu keskin bir kılıç olabilir.

Bir yandan, aynı rolü üstlenen kod geliştirmede yer alan çok sayıda karmaşık ve zaman alıcı işten tasarruf sağlayan kullanıma hazır işlevsellik sağlarlar. Öte yandan, üçüncü parti geliştiriciler yazılımlarının güncellenmiş sürümlerini yayınladıklarında uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bunlar genellikle daha yavaş performans, işlevsellik kaybı ve sistem çökmeleri gibi sorunlara yol açar.

Bağımlılık Haritalama Nedir?

Bağımlılık haritalama, tüm temel uygulama bağımlılıklarınız hakkında bilgi toplama ve bunu kolayca anlayabileceğiniz bir şekilde sunma sürecidir.

Bu, uygulamanızın kullandığı farklı servisler ve bunlar arasındaki bağlantılar hakkındaki ayrıntıları listeleyen manuel bir elektronik tablo şeklinde olabilir.

Bununla birlikte, BT sistemlerinin artan karmaşıklığı göz önüne alındığında, kuruluşlar, bağımlılıklarını haritalamak için giderek daha fazla konuya özel yazılım kullanıyor.

Bu tür araçlar, bilgileri yalnızca elektronik tablo biçiminde değil, aynı zamanda tüm uygulama ekosistemlerinin görsel sunumlarını da sağlar.

Bunlar, uygulamalarınızın farklı bileşenleri arasındaki etkileşimleri ve ilişkileri ve bunların birlikte nasıl çalıştıklarını ve birbirlerini nasıl etkilediklerini görmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, uygulamalarınızı sürekli olarak izlerler, böylece uygulamalarınız hakkında her zaman güncel bilgilere sahip olursunuz.

Tam özellikli bir haritalama aracı, hem şirket içinde hem de bulut tabanlı altyapıda barındırılan fiziksel ve sanal sunucular genelinde uygulama topolojilerinin ayrıntılı görünümlerini sağlayarak her türlü BT ortamını analiz edebilmektedir.

Uygulama Bağımlılığı Haritalaması Nedir?

“Uygulama bağımlılığı haritalama” (Application Dependency Mapping – ADM) ve “bağımlılık haritalama” terimleri genellikle birbirinin yerine kullanılır ve aynı anlama gelir.

Bununla birlikte, “bağımlılık haritalama”, ana sunucu, işletim sistemi, uygulama geliştirme çerçeveleri, uygulama kütüphaneleri ve veritabanları gibi uygulama yığınını oluşturan temel bağımlılıkların ilişkisini çıkarır.

Buna karşılık, “uygulama bağımlılığı haritalama”, mikro servisler, fonksiyonlar, alt programlar ve diğer sistemlerle entegrasyonlar gibi iş uygulamalarınızın bileşenleriyle daha doğrudan ilgilidir.

Uygulama Keşfi Nedir?

Uygulama keşfi (application discovery), ADM araçlarının uygulamanızı oluşturan çeşitli yapı taşlarını tanımladığı ve izlediği mekanizmayı ifade eder.

Üç ana keşif yöntemi şunlardır:

 • Sweep and Poll:  IP adreslerine ping işlemi uygulayarak ve yanıtlardan bilgi toplayarak bağımlılıkları tanımlar
 • Network Monitoring:  Sisteminizde hareket ederken paketlerin izlediği yolu belirlemek için ağ trafiği analizini kullanır
 • Agent-Based:  Gelen ve giden trafiği gerçek zamanlı olarak izlemek için sunucularınıza ajanlar yükler

Ancak, bazı uygulama bulma yöntemleri, düzenleme platformları ve uygulama performansı izleme (Application Performansa Monitoring – APM) araçları gibi diğer teknolojilerden yararlanarak uygulama bileşenlerini ve temeldeki sunucu kaynaklarını gözlemek için APM araçlarının izleme yeteneklerini kullanır.

Bu yazının ilerleyen kısımlarında bunları daha ayrıntılı olarak ele alacak ve her yöntemin artıları ve eksileri tartışılacaktır.

Uygulama Haritalama Nedir?

Uygulama haritalama veya ağ keşif araçlarının devreye girdiği yer burasıdır. Uygulama haritalama, BT ekosisteminizde kullanılan tüm örnekleri, iletişim kanallarını ve uygulamaları ve kullanılan bağlantı noktalarını ve hizmetleri tanımlayabilir ve haritasını çıkarabilir. En iyi çözümler ayrıca AWS, Azure ve Google gibi bulut sağlayıcılarda VPC’leri, alt ağları ve güvenlik gruplarını hızlı ve kolay bir şekilde tanımlayabilir.

Sezgisel bir harita üzerinde görüntülendiğinde, uygulama bağımlılıklarınızın paylaşılabilen, incelenebilen veya planlama ve sorun giderme için kullanılabilen görsel bir temsiline sahip olursunuz.

Bu görselleştirme, iş stratejisi, iş bağlamına göre düzenleme ve gerçek zamanlı olarak kritik uyarılara ve bilgilere öncelik verme için kullanılabilir.

Uygulama Bağımlılığı Haritalaması Neden Önemlidir?

Modern BT’nin katıksız ölçeği ve karmaşıklığı, kuruluşların bilgi sistemlerinin anatomisini tam olarak anlamalarını zorlaştırıyor. Bu durum da BT’nin yönetimini zorlaştırmaktadır.

Envanter ve ağ haritalama tek başına bu zorluğun üstesinden gelmek için yeterli değildir, çünkü şirketlerin uygulamalarının gerçek işleyişine ilişkin net içgörülere de ihtiyacı vardır.

Zincirdeki bir halkada yapılacak bir değişikliğin diğerleri üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğinin görülmesi gerekliliğidir.

Sorunları daha hızlı ve verimli bir şekilde giderebilmeleri için tüm uygulamanın sağlığını anlamaları, arıza noktalarını kolayca belirlemeleri ve en iyi eylem planını belirlemeleri gerekir.

Uygulama bağımlılığı haritalama, tam da bunu yapmalarına yardımcı olur.

Ancak aynı zamanda çok daha fazlasını yapmalarına yardımcı olur:  BT operasyon ekiplerinin atması gereken pek çok proaktif adımın temelini ve BT hedeflerinize ulaşmanız için bir plan oluşturmanıza yardımcı olur.

Örneğin, ekiplerin şunları yapmasına yardımcı olabilir:

 • Sorunlara daha hızlı yanıt verin:  Bir sorun ortaya çıkmadan önce haritalarınızın sürümlerini görüntüleme yeteneği gibi bir dizi özellik sayesinde, sorunlar ortaya çıktıkça ve ortaya çıktıklarında onlarla nasıl başa çıkacağınız konusunda daha iyi bilgiler edinebilirsiniz.
 • Daha iyi servis görünürlüğü elde edin:  BT operasyon yönetimi ekiplerine kaynakları optimize etmek, sorunları tanımlamak ve çözmek, güvenlik olaylarıyla mücadele etmek ve teknoloji hizmetleri servis kataloğunuzu sürdürmek için yararlı bir referans noktası sağlayarak.
 • Bağımlılık değişikliklerinden  haberdar olun: ADM, uygulamanızın bağımlılık envanterini sürekli olarak izleyerek, haritalarınızın her zaman güncel ve eksiksiz olduğu konusunda size güven verir.
 • Performans darboğazlarını kesin olarak belirleyin:  Yavaş SQL sorguları ve kötü yapılandırılmış veya yetersiz kaynaklara sahip bağımlılıklar gibi birçok uygulama performansı sorununun temel nedenine ulaşmak için gereken süreyi azaltmanıza yardımcı olur.
 • Bağımlılıklardan olabildiğince kaçının:  Özellikle yazılım ve işletim sistemlerinin belirli sürümlerine daha az bağımlı uygulamalar geliştirebilirsiniz. Bu, yazılımınızın kararlılığını artıracak ve onu uygulama yığınının diğer yerlerindeki sorunlara ve değişikliklere karşı daha toleranslı hale getirecektir.

ADM Kullanım Örnekleri

BT Değişim Yönetimi

ADM, çok çeşitli değişiklik yönetimi kullanım durumlarında yararlı bir rol oynayabilir. Örneğin, BT ekiplerinin aşağıdakileri yapması gerektiğinde:

 • Yeni uygulamalar veya servislerin devreye alınması
 • Mevcut uygulamalarda yapılan değişiklikler; yeni işlevler eklemek, yeni gereksinimleri karşılamak veya hataları düzeltmek
 • BT altyapısında yapılan değişiklikler; yeni donanımların devreye alınması veya arızalı donanımların değiştirilmesi
 • Yazılım yamaları ve güncellemelerinin yapılması
 • Yazılım kütüphanelerinde ve çerçevelerinde, işletim sistemlerinde ve veritabanı yönetim sistemlerinde konfigürasyon değişikliklerinin yapılması
 • Yazılım geliştirme iş akışlarına DevOps araçlarının entegre edilmesi

Bu durumların her birinde ADM, başka neleri değiştirmeniz gerekebileceğini ve ele almanız gerekebilecek potansiyel sorunları belirlemenize yardımcı olabilir.

Modern BT sistemlerinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, bu görevleri gerçekleştirmede ADM önemli bir ilk adım haline geldi. Çünkü bu tür değişikliklerde genellikle çok fazla bilinmeyen bulunmaktadır.

ADM, bağımlılık sorunlarını önlemenin yanı sıra, planlanmış güncellemeler ve bakımdan kaynaklanan kesintileri en aza indirmenize de yardımcı olabilir. Veya daha spesifik olarak, farklı bileşenlerin nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlayarak, sorunları önceden tahmin edip hafifletebilir ve çok az kesinti içeren veya hiç kesinti içermeyen değişiklikleri koordine edebilirsiniz.

Dahası, değişikliklerden etkilenen departmanlar ve kişilerle bağlantı kurmanız gerekebileceğinden ADM, BT değişiklik yönetiminin insana bağlı yönü için faydalı bilgiler sağlayacaktır.

Uyumluluk

ADM, regülasyonlara uyumluluk taahhütlerinizdeki boşlukları belirlemenize yardımcı olabilir.

Örneğin, KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) ve AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamında, Türkiye ve Avrupa vatandaşlarının kişisel verilerini yalnızca ilgili kanunların belirlediği sınırlı sayıda izin verilen diğer ülkelerdeki bir veri merkezinde saklayabilir ve işleyebilirsiniz. Bu nedenle, uygulama verilerinizin nerede bulunduğunu belirlemek için ADM’yi kullanabilir ve ilgili veri yerleşimi gerekliliklerini uygun şekilde karşılayıp karşılamadığını kontrol edebilirsiniz.

Bazı ADM araçları, size uygulama topolojisinin değişiminin denetim izini de sağlar. Uyumluluğu karşılamak için uygun sorumluluk önlemlerini aldığınızı göstermek için bunu kullanabilirsiniz.

Veri Merkezi ve Buluta Geçiş

Geçiş projeleri çok sayıda potansiyel  terslik içerdiğinden oldukça risklidir.

ADM, aşağıdaki konularda size geçiş projelerinizde yardımcı olacaktır:

 • Mevcut uygulama mimarinizi daha iyi anlamanıza
 • Hangi verileri hangi sırada taşımanız gerektiğinize
 • Geçişten önce yedeklemeniz gereken verileri belirlemenize
 • Bir aksiyon planı geliştirmenize
 • Geçiş sürecinde hiçbir şeyin gözden kaçmayacağından emin olmanıza

Ekipler, ADM’i geçişi tamamladıktan sonra her şeyin olması gerektiği gibi çalıştığından emin olmak için takip kontrolleri yapmak için de kullanabilir. Örneğin, BT ekipleri uygulamalarını aşağıdaki sorunlara karşı kontrol edebilir:

 • Veriler erişilebilir mi; Çünkü yeni adresleme sisteminiz düzgün çalışmıyor, verilerinizi yeni konumuna doğru bir şekilde taşınmamış olabilir, verilerinizin tamamını başarılı bir şekilde aktarmamış olabilirsiniz. Ya da kaynak ve hedef işletim sistemleri arasında versiyon ve konfigürasyon farklılıkları nedeni ile verileriniz erişilemez hale gelmiş olabilir
 • Performans sorunları yaşınıyor mu; Yeterli kaynak sağlanmadığı veya uygulamanın yeni ortamı için optimize edilmediği için performans sorunları olabilir

Ayrıca, geçişin ardından sorunlarla karşılaşmanız durumunda düzeltici önlemleri planlamak için ADM’yi kullanabilirsiniz.

Bulut Maliyeti Optimizasyonu

Genel bulut, ücretlerin kaynak kullanımınıza göre belirlendiği kullandıkça öde (Pay-As-You-Go – PAYG) yöntemi ile faturalandırılan bir altyapıdır. Bu yöntemde iş yüklerinizi optimize etmiyorsanız, faturalarınızın hızla artması riski kaçınılmazdır.

ADM ile, uygulama dağıtımlarınızı daha net anlayarak, sunucu kaynak tahsisi hakkında daha akıllı seçimler yapabilir ve sağlanan kaynağı daha iyi kullanabilirsiniz. Dahası, size ayrılmış sunucu (Reserved-Instance) satın alımlarında, uygulamalarınızın kaynak gereksinimlerini daha iyi belirleyerek, daha bilinçli bir satınalma stratejisi geliştirebilirsiniz.

ADM ayrıca size hangi uygulama bileşenlerinin en çok kaynağı tükettiğine dair bilgiler sunar. Bu sayede, bulut altyapınızı daha verimli kullanacak şekilde, kodlama, yapılandırma veya mimari değişiklikler yapabilirsiniz.

Siber güvenlik

ADM çözümleri, siber güvenliği yönetmenize yardımcı olacak bir dizi iç görü sağlar. Örneğin, genellikle tüm SSL/TLS sertifikalarınızı algılayabilir ve son kullanma tarihleri gibi ayrıntıları size verebilirler, böylece bunları ne zaman güncellemeniz gerektiğini bilirsiniz.

Ayrıca, uygun bir mikro segmentasyon stratejisi tasarlamak için ADM’nin ağ haritalama yeteneklerini kullanabilirsiniz.

Bu, uygulama ortamlarınızdaki farklı kaynaklar arasındaki trafik üzerinde parçalı ağ denetimleri tanımlayarak iş yüklerini etkili bir şekilde bölümlere ayırdığınız bir güvenlik yaklaşımıdır. Bu, bir saldırganın ağınızda yatay olarak hareket etme yeteneğini sınırladığı için bir ihlali kontrol altına almaya yardımcı olur.

Ancak ADM, mikro segmentasyon stratejinizi tanımlamanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda yeni ve alışılmadık bağlantıları tespit etme ve araştırma yeteneği sayesinde stratejinizi ağ değişikliklerine uyarlamanıza yardımcı olur.

İş Sürekliliği ve Felaket Kurtarma

Çoğu şirket artık BT’ye o kadar çok güveniyor ki, sistemleri çöktüğünde çalışamıyorlar. İş sürekliliği ve Felaketten Kurtarma (Business Continiuty & Disaster Recovery – BCDR) süreçlerinizi doğru yapılandırmanız bu yüzden çok önemlidir. Çünkü amaca uygun değillerse, kullanmanız gerektiğinde işe yaramayacaklardır.

Sorun, yük devretme (failover) sistemlerinin herkesin bildiği gibi oldukça karmaşık olmasıdır. Benzer şekilde, yedekleme ve kurtarma sistemleri de uygun şekilde senkronize edilmeli ve uygulamaların ihtiyaç duyduğu tüm veriyi dikkate almalıdır. Ancak, uygulama bağımlılıklarınıza ilişkin net bilgiler, bu zorlukların üstesinden gelmenize yardımcı olacaktır.

Ayrıca, sistemlerinizi geri yüklemeniz gereken sırayı belirlemenize yardımcı olarak kurtarma sürecinde de rol oynayabilir. Örneğin, kimlik doğrulama hizmetleri, öncelikler listenizde muhtemelen üst sıralarda yer alır, böylece kullanıcılar, tekrar kullanılabilir hale gelir gelmez uygulamalarınızda doğrudan oturum açabilir.

Ve bir veya daha fazla uygulamanın çökmesi durumunda bir çok BT uzmanı ve son kullanıcı ile iletişime geçmeniz gerekebilir. Örneğin:

 • Geliştirme, operasyon ve veritabanı yönetim ekipleri
 • Yazılımın ve onunla entegre olan herhangi bir uygulamanın kullanıcıları
 • Müşteriler ve tedarikçiler

ADM, kriz sırasında herkesin döngüde olmasını sağlayacak bir iletişim planı hazırlamanıza yardımcı olabilir.

Son olarak, ADM’nin uygulamalarınızı değişiklikler için sürekli olarak izlediğini unutmayın. Böylece, BCDR planlarınızı periyodik olarak gözden geçirip test ettiğinizde, uygulama topolojinizin her zaman güncel bir resmine sahip olursunuz.

Uygulama Bağımlılığı Haritalaması Nasıl Çalışır?

Uygulama haritalama  çözümlerinin iki standart türü vardır  .

Ajan tabanlı  uygulama haritalama  araçları:  Bu çözümler, tüm uygulamaların bir haritasını oluşturmak için bilgisayarlarınıza ve sunucularınıza bir ajan yazılımı yüklemenizi gerektirir ve bu nedenle bu ajan yazılımlara erişim vermenin doğasında var olan riskleri içerir. Ayrıca sunucusunuzun performansını etkileyerek yavaşlatabilir.

Aktif/planlanmış taramalar: Diğer bir seçenek de taramaları, sistemin ağ cihazlarına pingler gönderdiği  ve yanıtlardan bir harita oluşturduğu  belirli zaman aralıklarında programlamaktır. Taramalar gecikmeyi ve performansı etkiler, dolayısıyla sürekli olarak yürütülemezler. Bu nedenle, size BT ekosisteminize yalnızca bir pencere açarlar ve siz yalnızca tarama sırasında olan şeyleri keşfedersiniz.

ADM Yazılımını Kullanmanın Faydaları

Uygulama bağımlılığı haritalama, size tüm BT ekosisteminizin doğru, uçtan uca bir haritasını verir ve şunları yapmanıza olanak tanır:

 • BT altyapınızdaki değişikliklerin etkin bir şekilde yönetimi.  Değişikliklerin ekosistemdeki diğer öğeleri ve işlevleri nasıl etkileyeceğini gösterir.
 • BT altyapınızın kısmen veya tamamen veri merkezleriniz arasında veya buluta taşıma sürecinizi kolaylaştırır.
 • Kritik BT varlıklarınızı veya müşteri verilerini  mikro segmentasyonla izole ederek riski sorunsuz bir şekilde azaltır.

Doğru ADM Aracı Nasıl Seçilir?

Her şirketin ihtiyacının farklı olacağından bir uygulama bağımlılığı haritalama çözümü seçerken amaca uygun olmasına dikkat etmek gerekir. Bunun için aşağıda belirtilen faktörlere göre bir değerlendirme yapmak gerekecektir:

 • Esneklik:  Örneğin, yazılım çok çeşitli şirket içi ve bulut tabanlı ortamlarla entegre olabilmelidir. Bu, yalnızca mevcut donanıma değil, aynı zamanda gelecekteki altyapı gereksinimlerine de uygun olmasını sağlamaya yardımcı olur.
 • Çeşitli özellikler:  Yetenekler, uyarı mekanizmalarını, aylık faturaları düşük tutmaya yardımcı olacak bulut maliyeti optimizasyon araçlarını ve çeşitli düzeylerde özelleştirme ve otomasyonu içerebilir.
 • Fiyatlandırma:  Her satıcının kendine özgü fiyatlandırma yapısı ve lisanslama seçenekleri vardır, bu nedenle ürünleri benzerine göre karşılaştırmak zor olabilir. Potansiyel müşteriler, en azından, başlangıçta kaç sunucuya sahip bir BT altyapısını haritalandırmak istedikleri konusunda net bir fikre sahip olarak bunu kolaylaştırabilir.
 • Görsel sunum:  Bazı çözümler, yüksek düzeyde BT uzmanlığına sahip kullanıcılara yönelik son derece ayrıntılı içgörüler sunar. Diğerleri, yalnızca genel bir bakışa ihtiyaç duyanlar için çok daha düzenli bilgiler sağlar. Ancak her iki durumda da görsel sunum net ve düzenli olmalı ve ideal olarak yararlı bağlamsal bilgilerle tamamlanmalıdır.
 • Kullanım kolaylığı:  Ürünün kurulumu hızlı ve kolay olmalı, kullanımı sezgisel olmalı ve anlaşılması kolay içgörüler sunmalıdır.

Bununla birlikte, dikkate alınması gereken en önemli faktörlerden biri, ürünün kullandığı keşif yöntemidir. Bunun nedeni, her yaklaşımın, bir çözümün uygun olup olmadığına karar vermeden önce kuruluşun anlaması gereken kendine özgü avantaj ve dezavantajlara sahip olmasıdır.

Öyleyse, her bir yöntemin artılarına ve eksilerine bakarak bunların her birini tekrar gözden geçirelim.

Uygulama Keşif Yöntemleri

Sweep and Poll

Nasıl çalışır:  IP adreslerine ping işlemi uygulayarak ve yanıtlardan bilgi toplayarak bağımlılıkları tanımlar.

Artıları:  Tüm ağı tek bir konumdan tarayabildiği için gerçekleştirmesi nispeten kolay olan hızlı keşif yöntemi.

Eksileri:  Büyük ve karmaşık uygulama dağıtımları olan büyük kuruluşlar için yavaştır. Ağ topolojilerindeki değişiklikleri raporlamak için gereken süre nedeniyle, genel bulut gibi dinamik BT ortamlarında kritik varlıklar potansiyel olarak keşfedilmeyebilir.

Network Monitoring

Nasıl çalışır:  Bir BT sisteminde hareket ederken verilerin izlediği yolu belirlemek için ağ akışı veya paket analizini kullanır.

Artıları:  Genellikle tüm ortamı hızla eşleyebileceğiniz çok pratik bir yöntemdir. Uygulama topolojilerindeki değişiklikleri gerçek zamanlı olarak algılar. Dinamik bulut tabanlı ortamlarda ve bir uygulama ekosistemine ilişkin mevcut bilginin daha az bilindiği yerlerde bağımlılıkları keşfetmede daha etkilidir. Topoloji üzerinde minimum performans etkisine sahiptir. Sunucu ortamına müdaha edilmedi için en güvenli yöntem olarak kabul edilir. Makinelere aracı yüklemeye gerek yoktur; sunuculara erişmek veya güvenlik duvarı kurallarını yeniden yapılandırmak için kimlik bilgileri gerektirmez. Bölümlenmiş ağ ortamlarında kullanımı en basit olanıdır.

Eksileri:  Sunuculara kimlik bilgilerini sağlamadığınız sürece sunucu ortamlarına erişmediği için makineler hakkında derinlemesine bilgi (Yüklü yazılım ve sürümü, çalışan işlemler ve performans verileri gibi bilgiler) sağlanmaz. Sunucuların veya ağ cihazlarının konfigürasyonu aktif olarak değiştirilemez.

Agent on Server

Nasıl çalışır:  Gelen ve giden trafiği gerçek zamanlı olarak izlemek için sunuculara ajan yazılımlar yüklenir.

Artıları:  Düşük bant genişliği. Uygulama topolojilerindeki değişikliklerin gerçek zamanlı olarak yakalanması. Aynı IP adresi ile aynı sunucuda çalışan uygulamalar arasında ayrım yapabilme. Buna bağlı olarak daha ayrıntılı uygulama düzeyinde içgörüler sağlayabilir.

Eksileri:  Aracıların her yapılandırma öğesine yüklenmesi gerekir, bu da özellikle büyük ölçekli kurumsal ortamlarda kapsamlı görünürlük elde etmeyi zorlaştırır. Ayrıca, ajan yazılımının kurulumu ve bakımı, geniş ölçekte karmaşık ve zaman alıcı hale gelebilir. Kullanıcının ajanları stratejik olarak nereye kuracağını bilmesi için bir uygulama topolojisi hakkında önceden bilgi sahibi olması gerekir. Ayrıca, bir uygulama yüksek düzeyde düzenlenmiş veya hassas verileri işlerse, üçüncü taraf ajan yazılımları uyumluluk veya güvenlik gereksinimlerini ihlal edebilir.

Orchestration-Level Discovery

Nasıl çalışır:  Uygulama bileşenlerini ve altta yatan sunucu kaynaklarını takip etmek için diğer teknolojilerin izleme yeteneklerinden yararlanır. Örneğin, bazı ADM çözümleri, tüm temel uygulama bileşenlerini yöneten Kubernetes gibi DevOps araçlarından veri toplar.

Artıları:  Halihazırda kullanımda olan teknolojilerden yararlanarak kaynak tüketimini düşük tutmaya yardımcı olabilir. Daha kapsamlı içgörüler sağlamak için farklı araçlardan gelen bilgileri birleştirebilme.

Eksileri:  Diğer teknolojilere güvenmek. Sonuç olarak, üçüncü taraf teknolojisinin her bir sunucuya yüklenmesi gerektiğinden, uygulama ekosistemi üzerinde tam görünürlük elde etmek zor olabilir. Bu da, onu özellikle hantal ve pahalı bir çözüm haline getirebilir.

Haritalama Süreci

ADM araçları, yalnızca bağımlılıkları keşfetmenin farklı yöntemleriyle değil, aynı zamanda bunları organize etmenin ve haritalamanın farklı yöntemleriyle de kendilerini diğerlerinden ayırır. Çözümler, aşağıdaki haritalama yaklaşımlarından birini veya birkaçını kullanabilir.

Desen Tabanlı Haritalama

Desen tabanlı haritalama, uygulama bileşenlerinin özelliklerini ve bunların bağlantılarını çözmek için bir dizi işlemi takip eden betikleri kullanır. Kaynak kullanımı yoğun bir haritalama tekniğidir, fakat bir uygulama topolojisinin en doğru ve kapsamlı bir resmini oluşturur.

Trafik Tabanlı Haritalama

Trafik tabanlı haritalama, ağ trafiği ile ilgili verileri toplamak ve analiz etmek için ağ akış günlüklerini kullanır. Diğer yöntemlerle tespit edilemeyebilecek bileşenleri belirlemek için, desen tabanlı eşlemeyi tamamlamak üzere tasarlanmıştır.  Bir uygulamanın çalışmasını etkilemeyen konfigürasyon öğelerini tespit için kullanılır.

Etiket  Tabanlı Haritalama

BT varlıklarına atanan etiketlerden (Tag) uygulama bağımlılık ilişkilerinin bir resmini oluşturan bir yaklaşım. Kurulumu ve yapılandırması diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında görece basittir ve etiketlemenin standart uygulama olduğu sanallaştırılmış, hiper yakınsama ve çoklu bulut ortamlarında barındırılan uygulamaları eşlemek için yararlı olabilir. Ancak, varlıklar yanlış etiketlenirse, etiket tabanlı eşleme tatmin edici olmayan sonuçlar verebilir.

Yapay Zeka Tabanlı Haritalama

Uygulama parmak izlerini, söz konusu uygulamaya ne ölçüde bağlı göründüklerine göre sıralamak için yapay zekayı (AI) kullanan bir haritalama işlemi.

AI haritalama, karmaşık uygulama topolojileri için yararlı olabilir. Ancak, en iyi sonuçları elde etmek için makine öğrenimi algoritmalarını eğitmek zaman alır.

Uygulama Bağımlılığı Kategorileri

Bu yazıda daha önce belirttiğimiz gibi, günümüz yazılımları, şirket içi kod tabanlarından ve açık kaynak çerçevelerden önbelleğe alma hizmetlerine ve veritabanı sistemlerine kadar birçok farklı bağımlılık türünü kapsar.

Bununla birlikte, çoğu bağımlılık türü, her biri kendi değerlendirmeleri olan aşağıdaki üç genel kategoriden birine girer.

Uygulamadan Uygulamaya Bağımlılıklar

Uygulamadan uygulamaya bağımlılıklar, herhangi bir iş yazılımı parçasının temel işlevselliğini sağlar. Bu tür bağımlılıklar, tescilli yazılım veya diğer şirket içi uygulamalar olabilir.

Uygulamadan uygulamaya bağımlılıkları eşlemek, BT ekiplerinin şunları yapmasına yardımcı olur:

 • Verilerin farklı uygulama bileşenleri arasındaki hareketinin izlenebilmesi
 • Hangi uygulamaların birlikte taşınması veya geçişlerinin yapılması gerektiğini belirlenebilmesi
 • Altyapı değişikliklerinin potansiyel etkisinin anlaşılabilmesi ve buna göre plan yapmak
 • Herhangi bir BCDR stratejisinin bir uygulamanın tüm işlevselliğini hesaba katmasını sağlamak

Ayrıca, kod tabanına aşina olmayan geliştiriciler için özellikle yararlı olabilir, onlara bir uygulamanın temel yapı taşlarını belirlemeleri için hızlı ve verimli bir yol sunar ve kodlama değişikliklerinin potansiyel etkisini anlamalarına yardımcı olur.

Servis Bağımlılıkları

Uygulamadan uygulamaya bağımlılıklarda olduğu gibi, servis bağımlılıkları bir uygulamayı destekler ancak işlevselliğini doğrudan etkilemez. Örneğin, bir alan adı sistemi (DNS), ana bilgisayar adlarını IP adreslerine eşleme isteklerine hizmet vererek bir uygulamayı destekler.

Servis bağımlılıkları, uygulama yığınının bir parçası olarak bir bağımlılıklar zinciri oluşturan diğer servislere de bağlı olabilir.

Aynı zamanda, bazı servis bağımlılığı türleri, bağımlılık zincirlerinin neden olduğu sorunların üstesinden gelmeye yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmıştır. Örneğin, RabbitMQ ve Amazon Simple Queue Service (SQS) gibi mesaj kuyruğu servisleri, zincirdeki bir bileşene ulaşılamadığında, meşgul olduğunda veya çevrimdışı olduğunda uygulamaların istekleri işlemeye devam etmesine olanak tanır.

Servis bağımlılıkları, genellikle birçok farklı uygulama türü tarafından kullanılan yeniden kullanılabilir bileşenlerdir. Sonuç olarak, bir çoğu açık kaynak kodludur ve kuruluşlara servis bağımlılıklarını sıfırdan oluşturmayla ilgili zamandan ve paradan tasarruf ettirir.

Bununla birlikte, bu aynı zamanda bağımlılık yönetimi için bir takım çıkarımlarla birlikte gelir.

Örneğin, kuruluşların aşağıdakileri sağlamak için bu tür bağımlılıkları takip etmesi gerekecektir:

 • Açık kaynak yazılımın lisans koşullarına uyum
 • En son yamaları ve yazılım güncellemelerini uygulayarak açık kaynak güvenlik açıklarının giderilmesi
 • Merkezi uygulama ile açık kaynak bileşenleri arasındaki uyumluluk sorunlarının giderilmesi

Dikkat:  Servis bağımlılıkları, uygulama sunumu ve geçiş süreçlerinde genellikle yanlış kullanılır ve üretim ve geliştirme ortamları arasında yanlış bağlantılara yol açabilir.Bu tip durumlarda, bağımlılık haritalama araçları, kullanıcıların bu tür yanlış yapılandırmaları belirlemesine ve ilgili güvenlik ve uyumluluk sorunları önlemesine yardımcı olur.

Sunucu Tabanlı Bağımlılıklar

Sunucu tabanlı bağımlılıklar, uygulama ile temeldeki sunucu ortamı arasındaki bağımlılıklardır. Şunları içerir:

 • Fiziksel sunucular
 • Sanal makineler
 • Konteynerler
 • İşletim sistemleri
 • Ağlar

Bu bağımlılıklar, uygulamaların desteklendiği temellerdir. Aynı şekilde, bağımlılıkların ADM araçları tarafından haritalandığı çerçeveyi sağlarlar. Ve bir uygulama bağımlılık haritasının temel olarak bir uygulama tarafından kullanılan farklı sunucuların ve bunlar arasındaki ağ bağlantılarının görsel bir temsili olduğunu düşündüğünüzde bu mantıklıdır.

uygulama bağımlılığı haritası

Düğümlerle temsil edilen sunucuları ve oklarla bağlantıları gösteren bir uygulama bağımlılık haritası

Bu, kullanıcıların uygulama topolojilerini daha ayrıntılı araştırmak, sunucuların ve bağlantıların sağlığını kontrol etmek ve daha ayrıntılı sunucu bilgilerine inmek gibi ADM araçlarıyla diğer her şeyi yapabilecekleri başlangıç noktasıdır.

Bir Bağımlılık Haritalama Örneği

Faddom’un kendi ADM çözümünden alınan aşağıdaki ekran görüntüsü, hibrit bulut ortamında barındırılan bir demo ERP sistemi için bir bağımlılık haritası örneğini göstermektedir.

bağımlılık eşleme-1200x496

Sol taraftaki gezinme ağacı, belirli bir sunucu kullanan bir web portalı ve demo ERP sistemi olmak üzere iki farklı uygulamayı gösterir. Bu, kullanıcının programlanmış bakım veya güvenlik olayı gibi bir sunucu olayının bu uygulamalar üzerindeki etkisini değerlendirmesine yardımcı olur.

Düğümler

Haritalarımızda dairelerle gösterilen düğümler tek sunucuları, karelerle gösterilenler ise kümeleri temsil eder. Her düğümün biri alan adı, diğeri ise VMware’den alınan sanal makine adı olmak üzere iki adı vardır.

Bağlantılar

Her ok, iki düğüm arasındaki bağlantıyı temsil eder. Okun yönü, aralarındaki bağlantıyı hangi düğümün başlattığını gösterir. Başka bir deyişle, her bir düğümün perspektifinden bir bağlantının gelen mi yoksa giden mi olduğu.

Faddom, her bağlantının durumunu göstermek için aşağıdaki renk şemasını kullanır:

 • Yeşil:  Son birkaç dakika içinde trafiği olan ve tam süresi kullanıcı tarafından ayarlanabilen etkin bir bağlantı.
 • Gri:  Önceden tanımlanmış daha uzun bir süre boyunca trafik görmemiş etkin olmayan bir bağlantı.
 • Kırmızı:  Bilinen bir uygulama bileşeninin yanıt vermediği başarısız bir bağlantı.

Bu tür haritalar, kullanıcıların bir sunucuya gelen ve giden tüm bağlantıları belgelemesine ve her bağlantının mevcut durumunu görmesine yardımcı olur.

Uygulama Bağımlılığı Haritalama Zorlukları

Sunucu Konsolidasyonu ve Sanallaştırma

Şirketler genellikle kendi bireysel iş yüklerinin her biri için ayrı bir sunucu kullanmayı tercih eder. Bu, bir sunucunun çökmesi, yeniden başlatılması gerekmesi veya bir güvenlik ihlalinden etkilenmesi durumunda etkinin sınırlandırılmasına yardımcı olur.

Ama bunun bir bedeli var.

Desteklenecek yalnızca tek bir uygulama ile tipik bir fiziksel şirket içi sunucu, kapasitesinin çok küçük bir kısmında çalışır. Bu da değerli BT kaynaklarını boşa harcar.

On yılı aşkın bir süredir, sorunun çözümü, kaynakların bir dizi tamamen yalıtılmış sanal makineye bölündüğü sunucu konsolidasyonu olmuştur. Bu, her biri kendi bağımsız konuk işletim sistemine sahip farklı uygulamaların aynı fiziksel donanım üzerinde aynı anda çalışmasına izin verir.

Birçok kuruluş uzun süredir sunucu konsolidasyonunun faydalarını gerçekleştirmek istese de, uygulamalarının ve bunlara karşılık gelen bağımlılıkların görünür olmaması nedeniyle geri kalmışlardır. Bu, bu uygulamaları daha uygun maliyetli sanallaştırılmış ortamlara geçirmek için ihtiyaç duydukları bilgilerle yeterince donatılmadıkları anlamına geliyor.

Sunucu Konsolidasyonu ile Kurumsal Mücadele

Bağımlılık haritalama yoluyla BT verimliliği elde etmeye yönelik Forrester araştırmasına göre, ankete katılan işletmelerin %53’ü, görünürlük eksikliği nedeniyle sunucu konsolidasyonu ve sanallaştırmayı önemli bir zorluk olarak görmektedir.

Bunların yarısından fazlası (%56), uygulamalar arasındaki ve uygulamalar ile altta yatan altyapı arasındaki bağımlılıklar konusunda eksik bir görüşe sahip olduklarını bildirmişlerdir.

Ancak ADM araçları, şirketlere sanallaştırma projelerini başarıya ulaştırmak için çok önemli iç görüler sağlar. Kullanıcıların taşımak istedikleri uygulamaların anatomisini, tam olarak neyi taşımaları gerektiğini, uygulama bileşenleri arasındaki karşılıklı ilişkileri ve yeni ortamlarında ihtiyaç duyacakları ilgili kaynakları tam olarak anlamalarına yardımcı olabilirler.

Olay Yönetimi

Müşterilerin iyi niyeti ve BT destek ekibinin üretkenliği, büyük ölçüde, işler ters gittiğinde olaylarla nasıl başa çıkabileceğine bağlıdır.

Teknik destek personeli, aşağıdaki gibi sorunları çözmek için hızlı ve etkili bir araca sahip olmalıdır:

 • Şirketin web sitesi çöktü
 • Bir uygulama veya web sitesi yavaş çalışıyor
 • Ekranda beklenmeyen hata mesajları görünüyor
 • Kullanıcılar oturum açamıyor veya belirli hizmetlere veya özelliklere erişemiyor
 • Çevrimiçi satın alımlarda teknik sorunlar ortaya çıkıyor

Uygulama bağımlılığı eşlemesi, sorunların temel nedenine ulaşmaları için onlara bir yol vererek tam da bunu yapmalarına yardımcı olabilir.

Bir ADM çözümünün yardımıyla genellikle bir bakışta şunları görebilirler:

 • Hangi servisler yanıt vermiyor
 • Sistemde darboğazların olduğu yerler
 • Neden bir bağımlılık sorunu oluştu?
 • İlk ortaya çıktığında
 • Çözmekten hangi ekip sorumlu olacak?

Başka bir deyişle, ADM araçları, hızlı bir çözümü kolaylaştırabilen ve böylece kullanıcı memnuniyetini sürdürmede, müşteri kaybını azaltmada ve destek maliyetlerini düşük tutmaya yardımcı olan zengin bir bilgi sağlar.

Uygulama Modernizasyonu ve Teknoloji Standardizasyonu

Uygulama modernizasyonunun amacı, maliyet verimliliği sağlayarak, performansı iyileştirerek ve bulut bilgi işlem, açık kaynak ve web dostu kodlama dilleri gibi en son teknolojilerden yararlanarak BT sistemlerinden daha fazla iş değeri elde etmektir.

Benzer şekilde, teknoloji standardizasyonu şirketlerin birçok iş avantajını gerçekleştirmelerine yardımcı olur. Uygulama tasarımına ortak bir yaklaşım benimseyerek, standart formatları, yazılım sürümlerini ve yapılandırmaları kullanarak ve donanımı sınırlı sayıda farklı üreticiyle sınırlayarak, bir şirket karmaşıklığı önemli ölçüde azaltabilir.

Bu, BT’yi şu şekilde yönetme görevini kolaylaştırır:

 • Bir kuruluşun desteklemesi gereken farklı yazılım ve donanım miktarını en aza indirir
 • Sorunları gidermek için gereken teknik bilgi gerekliliğini azaltır
 • Sorunları anlatan anormallikleri tespit etmeyi kolaylaştırır
 • Farklı uygulama bağımlılıkları arasındaki birlikte çalışabilirliği geliştirir

Uygulama bağımlılığı haritalama, BT departmanlarının modernizasyon projelerini doğru ve kapsamlı bir şekilde belirleyebilmesi ve kuruluş genelinde standardizasyon fırsatlarını belirleyebilmeleri için donanım, yazılım ve bağımlılık envanterlerini almalarına yardımcı olur.

ADM En İyi Uygulamaları

Daha önceki bir bölümde, uygulama bağımlılık haritalamasının neden önemli olduğunu ve kullanıcıların bağımlılıkla ilgili en iyi uygulamaları benimsemelerine nasıl yardımcı olabileceğini açıklamıştık. Bu da, ilk etapta birçok bağımlılık sorununun ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır.

Bu bölümde, geliştirme ve operasyon ekiplerinin akılda tutması gereken en iyi uygulamalardan bazılarına daha yakından bakacağız.

İşletim Sistemi – Bağımsız Kodlama

Yazılım kodu, temeldeki işletim sistemine ne kadar az bağımlı olursa, uygulama yığınının herhangi bir yerindeki bağımlılıklarla ilgili değişiklikleri ve sorunları o kadar fazla tolere edebilir.

Bu nedenle uygulamalar, işletim sistemi tarafından sağlanan hizmetleri mümkün olduğunca kullanmaktan kaçınmalıdır. Aynı şekilde, zamanla değişmesi veya kullanımdan kaldırılması muhtemel diğer arayüzleri kullanmaktan da kaçınmalıdırlar.

İş Yüklerini Konteynerlara Dağıtın

Bağımsız kodlamayı sağlamanın başka bir yolu, onu konteynerlara dağıtmaktır.

Sanal makinelerde olduğu gibi, konteynerlar uygulamaları barındırmak için yalıtılmış ortamlar sağlar, ancak altyapı kaynaklarını sanallaştırmanın alternatif bir yöntemini kullanır.

Konteynerlar, sanal makineler oluşturmak ve çalıştırmak için bir hipervizör kullanmak yerine, ana bilgisayar işletim sisteminin çekirdeğini diğer konteynerlar ile paylaşır. Bunu, her biri kendi bölümlenmiş kaynaklarına sahip yalıtılmış süreçler oluşturmak için Linux’un ad alanları özelliğinden yararlanarak yaparlar.

Tam gelişmiş bir konuk işletim sistemine olan ihtiyacı ortadan kaldırırlar ve yalnızca bir uygulamayı desteklemek için gereken bağımlılıkları bir araya getirirler.

Bu, onları birçok türde iş yükünü barındırmak için daha düzenli bir yöntem haline getirir. Ayrıca, her sunucunun aynı veya uyumlu bir Linux çekirdeği kullanması koşuluyla, kapsayıcıları farklı yapılandırmalara sahip farklı sunuculara dağıtmak da mümkündür.

Ancak, daha da önemlisi, konteynerlar, uygulamaları ve bağımlılıklarını ana bilgisayar ortamlarından etkili bir şekilde ayırır. Ve sonuç olarak, yazılım çalışma zincirinin herhangi bir yerindeki değişikliklerden etkilenmeme eğilimindedirler.

Bu, konteynerlerin kendi bağımlılık zorluklarıyla gelmediği anlamına gelmez.

Örneğin, iş yüklerinin bir dizi daha küçük mikro servise bölündüğü dağıtılmış uygulama mimarilerine uygundurlar. Bunlar, bir uygulamanın bir bütün olarak çalışması için birbirine bağlıdır ve konteyner bağımlılığı ve orkestrasyon sorunlarına yol açar.

Ayrıca, son derece geçicidirler, her zaman başlar ve kapanırlar. Bu davranış, bir uygulamadaki değişiklikleri takip etmeyi zorlaştırır ve bu nedenle dağıtımlara ilişkin gerçek zamanlı öngörüler sağlayabilen ADM araçları gerektirir.

Açık Kaynak Bağımlılıklarını Takip Edin

BT ekipleri, kullanımlarını takip ederek açık kaynak bağımlılıklarına gereken özeni ve dikkati göstermelidir.

Daha önce tartıştığımız gibi, yanlış yazılım bileşeni seçimi potansiyel lisanslama, güvenlik ve uyumluluk sorunlarına yol açabilir. Sadece bu değil, aynı zamanda bazı açık kaynak teknolojilerinin uzun vadede uygulanabilirliğini düşünmek de önemlidir.

Özellikle küçük ekipler tarafından desteklenen açık kaynak yazılım projelerinin devamlılığının sağlanmasının zor olduğu bilmek gereklidir. Bu tür durumlarda yazılımlarda olacak açıklıkların kapatılamaması hatta yazılımın yeni sürümlerinin çıkartılamaması gibi riskler içermektedir.

Bu durumda ya kuruluşlar kendi kaynakları ile ilgili açıklıkları giderecek yada alternatif başka bir açık kaynak yazılıma geçecektir.

Bu nedenle, seçilecek açık kaynak yazılımlarının arkasındaki topluluk desteğine, kurumsal firma desteğine bakılarak yazılım versiyonlarının ne sıklıkta güncellendiğini ve diğer uzun vadeli sürdürülebilirlik belirtilerini kontrol ederek açık kaynak yazılımı seçilmelidir.

Tescilli Bağımlılıkların Kullanımını En Aza İndirin

Tescilli (Proprietary) bağımlılıklar daha da sorunlu olabilir. Bu nedenle, pratik ve mümkün olan yerlerde bunları kullanmaktan kaçının.

Bunun nedeni, satıcıların kaynak kodlarına erişim sağlamamasıdır. Sonuç olarak, kuruluşlar, bağımlılık sorunları ortaya çıktığında çok daha az serbestliğe sahip olmakta ve sorunların çözülmesine yardımcı olmak için genellikle satıcının müşteri destek hizmetinin insafına kalmaktadır.

Tescilli bağımlılıklar aynı zamanda satıcıya bağlı kalma riskini artırır; bu durumda müşteriler alternatif çözümlere geçmekte giderek daha zorlanır ve satıcılar ürün yaşam döngüsünün bir parçası olarak önceki yazılım sürümleri için desteği bıraktığında pahalı yükseltmeler için ödeme yapmak zorunda kalır.

Sadece bu da değil, satıcılar da ürünleri ticari nedenlerle durdurabilir ve hatta potansiyel olarak her an iflas edebilir.

Bağımlılıkları Daha Görünür ve Keşfedilmesi Daha Kolay Hale Getirin

Herhangi bir eşleme çalışmasından en iyi sonuçları almak için, ADM araçlarının bağımlılıkları keşfetmesini, anlamasını ve doğru bir şekilde eşlemesini mümkün olduğunca kolaylaştırmak önemlidir.

Bu, açık, kapsamlı ve güncel belgelerle ve etiketlemenin, adlandırma kurallarının ve kodda yorum yapmanın iyi kullanımıyla başlamalıdır. Bu önlemler, kullanıcıların bir uygulama ekosistemini daha yüksek bir kesinlik düzeyiyle eşleyebilmesi için bir ADM çözümüne besleyebilecekleri ön bilgileri geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Görünürlük aynı zamanda erişim kontrollerinin akıllı yönetimine de bağlı olacaktır, bu nedenle haritalama araçları ihtiyaç duydukları bilgileri güvenlikten ödün vermeden yakalayabilir.

Ayrıca geliştirme ekipleri, uygulama mimarilerinin yalnızca teknik hedeflerini karşılaması gerektiğini değil, aynı zamanda başkalarının tasarımlarının topolojisini anlamalarını kolaylaştırması gerektiğini de akıllarında tutmalıdır.

Farklı Bağımlılık Türlerini Dikkate Alın

Son olarak, modern uygulama tedarik zincirini oluşturan çok sayıda farklı bağımlılık göz önüne alındığında, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlamak önemlidir.

Ve bu sadece teknoloji ile sınırlı değil.

Örneğin, BCDR planlamasının, bir BT felaketi veya başka bir yıkıcı olay sonrasında sistemlerin geri yüklenmesi için öncelikler belirlerken şirket politikalarını dikkate alması gerekecektir.

Uygulama bağımlılık eşlemesi, işletmedeki paydaşlara, uygulamalarının her birinin, bir sistemin çalışması için bir veya daha fazla diğerine bağlı olabileceği daha geniş bir resmin parçasını nasıl oluşturduğunu göstererek bir kez daha yardımcı olabilir.

Bu, şirketin kurtarma öncelikleri listesinde alt sıralarda yer alan bir uygulamanın kullanıcılarından gelen itirazların üstesinden gelinmesine yardımcı olabilir.

BT Karmaşıklığına Çözüm

Verimlilik, çeviklik ve yenilik için yürütülen dijitalleşme projeleri, kurum uygulamaların sayısını ve karmaşıklığını artırıyor. Artan bu uygulamalar sürekli artan sayıda bağımlılık içermektedir.

Bunun, olay yönetimi, BCDR planlaması ve süreçleri ve uyumluluktan maliyet optimizasyonu ve siber güvenliğe kadar BT yelpazesinde etkileri vardır.

Uygulama bağımlılığı haritalama, BT ekiplerinin bu zorlukların üstesinden gelmek için ihtiyaç duyduğu iç görüleri sağlayarak bu karmaşıklığa bir ışık tutar.

Ancak, herhangi bir ADM çözümünden en iyi şekilde yararlanmak için akıllıca bir çözüm seçmek ve en iyi bağımlılık uygulamalarını takip etmek önemlidir.

Ancak bir kuruluş bunu yaptığında, uygulamaları nasıl modernleştirip yöneteceği, sorunlarla daha hızlı ve verimli bir şekilde nasıl başa çıkacağı ve hatta en başta sorunlu bağımlılıkları kullanmaktan kaçınacağı konusunda daha iyi kararlar alacaktır.

Faddom Uygulama Bağımlılığı Haritalama Yazılımı

uygulama-bağımlılık-eşleme-1024x493

Faddom, hem bulutta hem de şirket içinde tüm hibrit BT ortamlarını bir saat gibi kısa bir sürede haritalayan ajansız yazılımımızla dünya çapındaki şirketlere yardımcı olmaktadır.

Kaynak: Bu rehber Faddom tarafından hazırlanmış “Application Dependency Mapping: The Complete Guide” makalesinden orjinaline sadık kalınarak Türkçe’ye çevrilmiştir. Orjinaline bağlantı adresinden erişebilirsiniz.

Faddom hakkında daha fazla bilgi almak için ITSS Bilişim Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*