Daha Fazla Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Daha İyi Yaşam

daha fazla toplumsal cinsiyet esitligi daha iyi yasam

Daha fazla toplumsal cinsiyet eşitliği hem kadınların hem de erkeklerin daha uzun yaşamasına yardımcı olur. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ortalama yaşam süresi ile nasıl ilişkilendirilebileceğini araştıran ilk küresel çalışma, eşitlik geliştikçe hem kadınların hem de erkeklerin daha uzun yaşadığını ortaya koymuştur.

Bununla birlikte, sosyoekonomik gelişmişlik ve coğrafi yakınlığa göre bölgeler halinde gruplandırılan ülkeler arasındaki farklılıklar, başlangıçta esas olarak kadınların yaşamlarına ve sağlıklarına fayda sağlarken, toplumsal cinsiyet eşitliğindeki ilerlemenin erkeklerin de daha uzun yaşamasına yardımcı olduğunu ve sonunda yaşam beklentisindeki cinsiyet farkını daralttığını göstermektedir.

Imperial College London ortaklığıyla Birleşik Krallık’taki George Küresel Sağlık Enstitüsü’nde Onursal Araştırma Görevlisi olan başyazar Dr. Cat Pinho-Gomes, Dünya Kadınlar Günü öncesinde yayınlanan sonuçların, uzun süredir devam eden toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ele almanın ve kadınları güçlendirmenin hem kadınlar hem de erkekler için uzun yaşam süresini uzatmaya yardımcı olabileceğini gösterdiğini söyledi.

“Çalışma ve yaşam koşulları, kirliliğe maruz kalma, sağlık hizmetlerine erişim, eğitim, gelir ve sosyal destek gibi ne kadar uzun yaşayacağınızı belirleyen faktörlerin çoğu, dünya çapında cinsiyet farklılıklarıyla örülüdür” dedi.

“Ülkeler toplumsal cinsiyet eşitliği yönünde daha fazla ilerleme kaydettikçe ve kadınlara siyasi, ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılma fırsatı tanındıkça, bunun meyvelerini tüm toplum toplar.”

Dünya Ekonomik Forumu’nun son raporuna göre, artan hayat pahalılığı, COVID-19 salgını, iklim acil durumu ve büyük ölçekli çatışma ve yerinden edilme gibi küresel olaylar cinsiyet eşitliğine yönelik ilerlemeyi durduruyor. Bu da sosyoekonomik kalkınmayı, yaşam ve çalışma koşullarındaki iyileşmeyi tehlikeye atabilir ve son on yıllarda ortalama yaşam süresinde elde edilen kazanımları azaltabilir.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin kadınlar ve erkekler için yaşam beklentisi (LE) ile ilişkili olup olmadığını araştırmak ve dünya genelinde yaşam beklentisindeki cinsiyet farkını değerlendirmek için araştırmacılar, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından geliştirilen endeksi temel alan değiştirilmiş bir küresel cinsiyet farkı endeksi (mGGGI) kullanmış ve 2010-2021 yılları arasında 156 ülkeye uygulamıştır.

WEF’in Küresel Cinsiyet Ayrımı Endeksi, dört temel boyutta (Ekonomik Katılım ve Fırsat, Eğitime Erişim, Sağlık ve Hayatta Kalma ve Siyasi Güçlenme) cinsiyet eşitliğinin mevcut durumunu ve gelişimini kıyaslamaktadır. Bu çalışmada sağlık boyutu, bu çalışmanın konusu olan sağlıklı yaşam beklentisini içerdiği için kapsam dışı bırakılmıştır.

Bu çalışmaya dahil edilen üç boyut (yani siyasi, ekonomik ve eğitim) arasında, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği hem kadınlar hem de erkekler için daha uzun LE ile en güçlü ilişkiye sahiptir.

Dr. Pinho-Gomes, “Bu durum, özellikle birçok kız çocuğunun eğitime erişiminin hala engellendiği ve kaynakların sınırlı olduğu düşük ve orta gelirli ülkelerde eğitime yatırım yapmanın çok önemli olduğunu göstermektedir” diye ekledi.

“Son yıllarda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gidermek için önemli ilerlemeler kaydedilen yüksek gelirli ülkelerde bile toplumsal cinsiyet eşitliğine yatırım yapmak, özellikle erkekler için yaşam beklentisine fayda sağlayabilir. Bu çalışma, farklı bir endeks kullanarak AB’deki ülkeler için daha önce gördüğümüz bulguları teyit etmiş ve bulgularımızın geçerliliğini güçlendirmiştir.”

“Siyasi alanda cinsiyet eşitliği ile LE’deki cinsiyet uçurumu arasındaki zayıf ilişki, cinsiyet eşitliğinin dünya çapındaki siyasi sistemler tarafından nasıl uygulandığına dair endişeleri artırıyor” dedi.

“Yakın zamanda yüksek profilli kadın siyasetçilerin istifalarından da gördüğümüz gibi, kadınlar bu alanda ayrımcılık, özel, aile ve siyasi yaşamı dengeleme, siyasi partilerden destek alma ve kampanya finansmanı sağlama gibi önemli zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor.”

Genel olarak, 2021 yılında, mGGGI’deki her yüzde onluk artış, kadınların LE’sinde 4,3 aylık bir artışla ve erkeklerin LE’sinde 3,5 aylık bir artışla ilişkilendirildi ve 8 aylık daha geniş bir cinsiyet farkına yol açtı, ancak coğrafi bölgeler arasında önemli farklılıklar vardı.

Dr. Pinho-Gomes, “Çalışmamız, özellikle dünya, yaşamın birçok alanında cinsiyete dayalı bir etkiye sahip olan COVID-19 salgınının neden olduğu sayısız şoktan yavaş yavaş kurtulurken, dünyanın dört bir yanındaki politika yapıcılar için önemli çıkarımlara sahiptir” diye ekledi.

“Bu Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınların farklı sektörlerde temsilinin artırılmasının herkes için daha zengin ve dolayısıyla daha sağlıklı toplumlara katkıda bulunduğunu gösteren kanıtları unutmayalım.”

Kaynak:

  • https://www.sciencedaily.com
  • Ana-Catarina Pinho-Gomes, Sanne A. E. Peters, Mark Woodward. Gender equality related to gender differences in life expectancy across the globe gender equality and life expectancyPLOS Global Public Health, 2023; 3 (3): e0001214 DOI: 10.1371/journal.pgph.0001214

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*