Baş Ekonomistlerin Gözünden Genel Görünüm

bas ekonomistlerin gozunden genel gorunum

2023 yılı Dünya Ekonomi Forumu (Word Economic Forum – WEF) Davos’ta başladı. Dünya Ekonomi Forumu (WEF), 1971 yılında İsviçre’nin Davos kentinde kurulmuş bir kuruluştur. WEF, dünya ülkeleri arasındaki ilişkileri geliştirmek için üst düzey yöneticiler, iş adamları, akademisyenler ve sosyal aktivistler arasında platform oluşturur. WEF’in amacı, dünya çapında önemli sosyal, ekonomik ve politik konuları tartışmak, fikir alışverişinde bulunmak ve çözüm önerileri geliştirmektir. WEF, yıllık bir toplantı düzenler, bu toplantıda ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek için çeşitli etkinlikler düzenler. Ayrıca, WEF, dünya çapında çeşitli projeler ve çalışmalar gerçekleştirir. WEF, dünya çapında önemli konular hakkında bilgi ve fikirler sunar ve çözüm önerileri geliştirir.

WEF’in bu etkinlikte paylaştığı bazı önemli raporları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Aşağıda Ocak 2023 Baş Ekonomistler Görünüm Raporu nun özetini bulacaksınız. Keyifli okumalar.

Bu rapor süregelen ekonomik belirsizlik ve tarihi boyutlardaki politika zorluklarının ortasında yayımlandı. Enflasyonist baskıların azalması gibi iyimserlik için bazı nedenler olsa da, görünümün birçok yönü kasvetli olmaya devam ediyor. Politika yapıcılar bir dizi zorlu ödünleşimle karşı karşıya kalmaya devam ederken, hane halkı ve işletmelerin 2023 yılı boyunca süregelen zorluklara uyum sağlaması gerekecek.

Katılımcıların neredeyse üçte ikisi 2023’te küresel bir durgunluğun muhtemel olduğunu düşünürken, %18’lik bir kesim de bunun son derece muhtemel olduğunu düşünmektedir ki bu oran Eylül 2022’deki bir önceki anketin iki katından fazladır. Bununla birlikte, katılımcıların üçte birinin bu yıl küresel bir durgunluğun olası olmadığını düşünmesiyle görüşler farklılaşmaktadır. Bölgesel olarak, Avrupa ve ABD’deki durum şu anda keskin bir şekilde ortaya çıkmıştır; ilkinde baş ekonomistlerin %100’ü, ikincisinde ise %91’i 2023 için zayıf veya çok zayıf büyüme beklemektedir. Katılımcılar, zayıf büyüme beklentileri göz önüne alındığında işgücü piyasalarının önümüzdeki yıl da sıkı kalıp kalmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda.

Savaş ve uluslararası gerilimler küresel ekonomik gelişmeleri şekillendirmeye devam ediyor ve tüm katılımcılar ekonomik faaliyet kalıplarının yeni jeopolitik çatlaklar ve fay hatları doğrultusunda dünya çapında değişmeye devam etmesini olası görüyor (%73 kısmen, %27 son derece).

Baş ekonomistler 2023 enflasyon görünümünde önemli bölgesel farklılıklar beklemektedir. Hiçbir bölgede çok yüksek enflasyon öngörülmemesine rağmen, yüksek enflasyon beklentileri Avrupa için katılımcıların %57’sinden Çin için katılımcıların sadece %5’ine kadar değişmektedir. Merkez bankalarının keskin ve koordineli bir şekilde sıkılaştırmaya gittiği bir yılın ardından, ankete katılan baş ekonomistler bu yıl dünyanın büyük bölümünde para politikası duruşunun sabit kalmasını bekliyor. Ancak, katılımcıların çoğunluğu Avrupa ve ABD’de daha fazla sıkılaştırma beklemektedir (sırasıyla %59 ve %55).

2023 yılının başında, birçok ülkede hayat pahalılığına ilişkin endişeler ciddiyetini korumaktadır. Yine de, anket katılımcıları hayat pahalılığı krizinin zirveye yakın olabileceğini belirtmekte ve çoğunluk (%68) krizin 2023 sonunda daha az şiddetli hale gelmesini beklemektedir. Benzer bir eğilim enerji krizinde de görülmekte olup, katılımcıların neredeyse üçte ikisi yıl sonuna kadar koşulların iyileşmeye başlayacağı konusunda iyimserdir.

Ankete katılan her on kişiden yaklaşık dokuzu hem zayıf talebin hem de yüksek borçlanma maliyetlerinin 2023 yılında ticari faaliyetler üzerinde önemli bir baskı oluşturmasını beklerken, %60’tan fazlası da yüksek girdi maliyetlerinin önemli bir faktör olmasını bekliyor. Bu zorluklara yanıt olarak, çoğu baş ekonomist çok uluslu işletmelerin bu yıl maliyetleri kısmasını beklemektedir; katılımcıların %86’sı işletmelerin operasyonel giderleri kısmasını ve %8’i işçi çıkarılmasını beklediğini belirtmiştir. Katılımcıların dörtte üçünden fazlası (%77) işletmelerin tedarik zincirlerini optimize etmelerini de bekliyor.

Ankette ayrıca baş ekonomistlerden mevcut küresel ekonomik bağlamda herhangi bir iyimserlik kaynağını vurgulamaları istenmiştir. Üç faktörden tekrar tekrar bahsedildi: hane halkı bilançolarının gücü, enflasyonun zirve yapması ve işgücü piyasalarının dayanıklılığı. Katılımcılar ayrıca Çin’de sıfır COVID politikalarından uzaklaşılmasının ardından bir toparlanma beklentisinin yanı sıra enerji dönüşümündeki ekonomik fırsatları, bazı gelişmekte olan piyasalardaki göreceli esnekliği ve bilgi çalışanları için işyeri esnekliğinin devam ettiğini vurgulamıştır.

Raporda yer alan grafiklerin bazılarını paylaşıyoruz. Açıklamalar ve diğer bilgilere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

WEF – Chief Economists Outlook

 

Raporun tamamına buradan erişebilirsiniz.

Kaynak: weforum.org

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*